Nõva Osavallavalitsus
 
Reg nr 77000625
Aadress: Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, 91101 Lääne maakond
(sissepääs koolimaja sisehoovist)
e-post:  nova@laanenigula.ee

tel. 4724670

Ametnike vastuvõtu ajad on leitavad: https://www.laanenigula.ee/ametnikud5