19.09.18

Koduteenus

Koduteenus on mõeldud inimese abistamiseks igapäevastes kodustes toimingutes, mida ta terviseseisundist või tegevusvõimest tulenevalt ei suuda kõrvalabita teha, kuid mis on vajalikud kodus elamiseks. Näiteks puude tuppa toomine, kütmine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. Koduteenuse saamiseks esitatakse taotlus teeninduspiirkonna sotsiaaltöötajale. Sotsiaaltöötaja hindab inimese vajadused ära ja seejärel otsustab, milliseid koduteenuseid on vaja osutada. Koduteenus on üldjuhul tasuline, koduteenuste hinnakiri.

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas

Täpsema info saamiseks palun pöörduge piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

 

Koduhooldustöötajad Lääne-Nigula vallas

Taebla ja Oru piirkonnas Krista Lukk ja Ilmar Aasna

Risti piirkonnas Egeli Liiv

Kullamaa piirkonnas Aita Silde

Martna piirkonnas Riina Suursaar

Noarootsi piirkonnas Veronica Buschman

Nõva piirkonnas Janne Klippberg