15.02.19

 

Kaasav eelarve ootab ettepanekuid

Mikk Lõhmus

Vallavanem

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu kehtestas jaanuarikuu istungil kauaoodatud kaasava eelarve korra.

Lühidalt ja rahvakeeles tähendab kaasav eelarve seda, et mingi osa vallaeelarve jagamise üle otsustavad vahetult vallaelanikud ise. Alljärgnevalt sellest, mis põhimõttel kaasava eelarve raha jaotatakse, mille peale saab ettepanekut esitada, kuidas esitada ettepanekut ning kuidas toimub hääletus.

 

Kaasava eelarve raha jagatakse piirkondade kaupa

Kaasava eelarve jaoks on 2019. aastal eraldatud 40 000 eurot ja see raha jaguneb võrdselt 8 piirkonna vahel. Igale piirkonnale jagub seega kuni 5000 eurot. Nendeks piirkondadeks on:

 • Kullamaa osavald;
 • Martna osavald;
 • Noarootsi osavald;
 • Oru piirkond (Linnamäe küla, Auaste küla, Oru küla, Saunja küla, Kärbla küla, Salajõe küla, Ingküla, Vedra küla, Niibi küla, Soolu küla, Mõisaküla, Keedika küla, Seljaküla, Uugla küla ja Jalukse küla)
 • Nõva osavald;
 • Palivere piirkond (Palivere alevik, Allikmaa, Luigu ja Vidruka küla)
 • Risti piirkond (Risti alevik, Jaakna küla, Kuijõe küla, Kuke küla, Piirsalu küla,  Rehemäe küla ja Rõuma küla);
 • Taebla piirkond (Taebla alevik ning Kadarbiku, Pälli, Tagavere, Koela, Kirimäe, Nihka, Leediküla, Kedre, Turvalepa, Võntküla, Nigula ja Väänla küla).

 

Millele saab raha taotleda?

Raha saab taotleda investeeringuprojekti elluviimiseks- selleks võib olla näiteks mingi asja ostmine, remont või ehitus.

Mõned näited teiste omavalitsuste kaasava eelarve praktikast- avaliku pingi paigaldamine, valgusti paigaldamine, avaliku mänguväljaku elementide paigaldus (kiik, ronimispuud, rulapark, jõuväljak vms), piirkonna lasteaia või kooli jaoks olulise investeeringu tegemine, avalikule teele mustkatte ehitus jne.

 • Kaasava eelarve raames planeeritav asi peab valmima samal eelarveaastal ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevatel eelarveaastatel. Üks valgusti arvatavasti eelarves olulist täiendavat kulu ei tekita, kuid avaliku käimla hooldus võib tekitada.
 • Kaasava eelarve raames tehtu peab olema tingimusteta avalikus kasutuses.
 • Kaasava eelarve raames ei saa teha jooksvaid kulusid, näiteks korraldada mingit üritust.

 

Kuidas vormistada ettepanekut?

Kaasava eelarve ettepanekule tuleb panna võimalikult lühike ja konkreetne nimetus, mis objekti kohta võimalikult palju ära ütleks, näiteks:

 • „Rõude mänguväljaku kiik"
 • „Palivere Lasteaia mängumaja"

Ettepanekule lisatakse täpsem kirjeldus, mis ettepaneku sisu kõigile arusaadavalt lahti seletab (mida täpselt tahetakse teha, kasutajate sihtgrupp jne) – kuna hääletaja teeb valiku paljuski ettepaneku nime ja kirjelduse põhjal, siis tuleb asi lihtsas keeles ja ettepaneku avaliku kasu selgitavalt lahti kirjutada. Mõelge loovalt!

Keerukam osa võib olla ettepaneku eelarve koostamine. Oluline on see, et kõik kulud peavad olema arvestatud, näiteks võimaliku projekteerimise, ametiasutustega kooskõlastamise, paigaldamise või ehitusloa kulud. Vajadusel võib alati nõu pidada vallavalitsuse või osavallavalitsuse spetsialistidega, kes vajadusel nõu annavad ja aitavad. Ettepaneku puhul hinnatakse eelnevalt ka eelarve realistlikkust ja vajadusel tehakse soovitus ettepaneku muutmiseks. Ettepanek peab olema kooskõlas heade tavadega.

 

Mis on tähtajad?

Kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2019 kuni 15. märts 2019, ettepanek esitatakse elektroonselt aadressil vv@laanenigula.ee või sisestatakse VOLIS keskkonnas.

 

Esita ettepanek

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm

Esita ettepanek VOLIS keskkonnas

 

Kuidas toimub kaasava eelarve hääletus?

Kaasava eelarve hääletus toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16 aastased isikud, kelle elukohaks on Lääne-Nigula vald. Vastavasse keskkonda saab siseneda valla veebilehel ja selleks on vaja ID-kaarti või mobiil-ID. Hääletamiseks on aega 2 nädalat.

Iga isik saab hääletada kuni 3 ettepaneku poolt ükskõik mis piirkonnas need ettepanekud ka asuvad.

Elektroonilise hääletus toimub eeldatavasti aprillikuus ja sellest antakse teada eraldi.

Valla kontaktisik kaasava eelarve menetluses: Heli Randes, turundusjuht heli.randes@laanenigula.ee telefon 473 5050

Edu kõigile ettepanekute välja mõtlemisel ja esitamisel!

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord