12.02.20

 

 

2020. kaasav eelarve ootab ettepanekuid

Mikk Lõhmus

Vallavanem

 

Volikogu kinnitas 2020. aasta eelarve ning käes on aeg hakata esitama kaasava eelarve ettepanekuid.

Alljärgnevalt sellest, mis põhimõttel kaasava eelarve raha jaotatakse, mille peale saab ettepanekut esitada, kuidas esitada ettepanekut ning kuidas toimub hääletus.

 

Kaasava eelarve raha jagatakse piirkondade kaupa

Kaasava eelarve jaoks on 2020. aastal eraldatud 40 000 eurot ja see raha jaguneb võrdselt 8 piirkonna vahel. Igale piirkonnale jagub seega kuni 5000 eurot. Nendeks piirkondadeks on:

 • Kullamaa osavald;
 • Martna osavald;
 • Noarootsi osavald;
 • Oru piirkond;
 • Nõva osavald;
 • Palivere piirkond;
 • Risti piirkond;
 • Taebla piirkond.

 

Millele saab raha taotleda?

Raha saab taotleda investeeringuprojekti elluviimiseks- selleks võib olla asja ostmine, remont või ehitus.

 • Kaasava eelarve raames planeeritav asi peab valmima samal eelarveaastal ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevatel eelarveaastatel.
 • Kaasava eelarve raames tehtu peab olema avalikus kasutuses.
 • Kaasava eelarve raames ei saa teha jooksvaid kulusid, näiteks korraldada mingit üritust.

 

NÄIDE: 2019 kaasava eelarve

 1. Kullamaa järve-puhkealale Discgolfi rada.
 2. Martna Põhikooli mänguväljaku kiiged ja ronila
 3. Pürksi küla mänguväljak
 4. Nõva sadama ujuvkai
 5. Linnamäe staadionile kastmissüsteemi rajamine
 6. Palivere Lasteaia õuesõppe maja
 7. Noortele välitrenažööride rajamine Risti kooli juurde
 8. Füüsilise aktiivsuse atribuutika asendamine Taebla Kooli alal

Kuidas vormistada ettepanekut?

Kaasava eelarve ettepanekule tuleb panna võimalikult lühike ja konkreetne nimetus!

Ettepanekule lisatakse täpsem kirjeldus, mis ettepaneku sisu kõigile arusaadavalt lahti seletab (mida täpselt tahetakse teha, kasutajate sihtgrupp jne) – kuna hääletaja teeb valiku paljuski ettepaneku nime ja kirjelduse põhjal, siis tuleb asi lihtsas keeles ja ettepaneku avaliku kasu selgitavalt lahti kirjutada. Mõelge loovalt!

Keerukam osa võib olla ettepaneku eelarve koostamine. Lihtsalt asja ostmisest ei pruugi piisata, näiteks mänguväljaku pakkumisel tuleb arvestada ka kohale toomise, paigaldamise ja vajadusel ka turva-aluse rajamise kuludega.

Vajadusel võib alati nõu pidada vallavalitsuse või osavallavalitsuse spetsialistidega, kes vajadusel nõu annavad ja aitavad.

Ettepaneku puhul hinnatakse eelnevalt ka eelarve realistlikkust ja vajadusel tehakse soovitus ettepaneku muutmiseks.

Mis on tähtajad?

Kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2020 kuni 15. märts 2020, ettepanek esitatakse elektroonselt aadressil vv@laanenigula.ee või sisestatakse VOLIS keskkonnas.

Kuidas toimub kaasava eelarve hääletus?

Kaasava eelarve hääletus toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16 aastased isikud, kelle elukohaks on Lääne-Nigula vald. Vastavasse keskkonda saab siseneda valla veebilehel ja selleks on vaja ID-kaarti või mobiil-ID. Hääletamiseks on aega 2 nädalat.

Iga isik saab hääletada kuni 3 ettepaneku poolt ükskõik mis piirkonnas need ettepanekud ka asuvad.

Elektroonilise hääletus toimub eeldatavasti aprillikuus ja sellest antakse teada eraldi.

Valla kontaktisik kaasava eelarve menetluses: Heli Randes, turundusjuht heli.randes@laanenigula.ee

 

Edu kõigile ettepanekute välja mõtlemisel ja esitamisel!

 

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord