Ootame vallaelanikelt  2022 aasta kaasava eelarve ettepanekuid!

Kaasav eelarve  annab vallaelanikele võimaluse osaleda valla eelarves ettenähtud rahasumma  kasutusotsatarbe määramisel.

2022 aastal on kaasavaks eelarveks 80 000 eurot ja see jaguneb kõikide osavaldade vahel  võrdselt.

 • Investeeringuobjekt peab olema avalikult kasutatav, projektiga seotud kulutused teostatavad eelarveaasta jooksul ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevateks aastateks. Investeeringuprojektiks võib olla näiteks vajaliku inventari soetamine, remont või ehitus.

 

 • Kaasava eelarve ettepanekul võiks olla võimalikult lühike ja konkreetne nimetus ning kirjelduses seletage sisu kõigile arusaadavalt lahti. Praktika on näidanud, et kaasava eelarve ettepanekute hääletaja teeb valiku paljuski ettepaneku nime ja kirjelduse põhjal. Mõelge loovalt!

 

 • Lisaks  ettepanekule tuleb esitada ka eelarve. Mõelge eelarve hoolega läbi, näiteks kas inventari ostmisel lisandub ka transpordi või paigaldamise vms kulu. Vajadusel küsige nõu oma idee ja eelarve osas osavallavalitsusest.

 

Kaasava eelarve ettepanekute esitamise periood on 20. aprill kuni 20. mai 2022. a.

Ettepanek esitatakse digiallkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee või VOLISe keskkonnas.

Elektroonilise hääletuse perioodist anname täpsemalt teada valla kodulehel ja FB lehel.

Kontaktisik kaasava eelarve menetluses on Varje Paaliste, varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191.

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord

Kaasava eelarve esitamise vorm

15.06.2021 kinnitati korraldusega kaasava eelarve hääletustulemusena selgunud paremusjärjestus

Kullamaa osavalla piirkond - Teeme Liivi laste ujumistiigi korda!, 127 häält, esitaja Liina Meta Kuuskman, eeldatav maksumus 4100 €

Martna osavalla piirkond - Lastemänguväljak Rõudesse, 64 häält, esitaja Marge Kanna, eeldatav maksumus 5000 €

Noarootsi osavalla piirkond - Noarootsi rulapark, 75 häält, esitaja Maila Krasmus, eeldatav maksumus 5000 €

Nõva osavalla piirkond - Nõva sadama slipikoha korrastamine, 46 häält, esitaja Urmas Õuemaa, eeldatav maksumus 4955 €

Oru piirkond -  Linnamäe Pump Track rada, 78 häält, esitaja Renek Loorens, eeldatav maksumus 5000 €

Palivere piirkond - Palivere EMT poolt 1970-ndate lõpus rajatud terviseraja taastamine, 92 häält, esitaja Rivo Reinsalu, eeldatav maksumus 5000 €

Risti piirkond - Turupaviljonid Risti turuplatsile, 149 häält, esitaja Tiina Ojamäe, eeldatav maksumus 4932 €

Taebla piirkond -Mänguväljak Taeblasse Nurme põik 3 maja taha, 106 häält, esitaja Gertu Lorents, eeldatav maksumus 5000 €

 

*********************************************************************************************

Piirkonniti ootavad järgmised vastavaks tunnistatud ettepanekud Teie hääli:

Kullamaa osavalla piirkond

 1. Discgolfi raja laiendamine, esitaja Andres Kirsipuu, maksumus 5000 eurot;
 2. Järveka rand-puhkeala, esitaja Heli Mäe, maksumus 4993,92 eurot;
 3. Teeme Liivi laste ujumistiigi korda!, esitaja Liina Meta Kuuskman, maksumus 4100 eurot;
 4. Kullamaa välijõusaali rajamine, esitaja Mai Jõevee, maksumus 4999,20 eurot;
 5. Kullamaa lasteaia õuesõppe kompleksi täiendamine, esitaja Meeri Seiman, maksumus 870 eurot.

Martna osavalla piirkond

 1. Betoonist lauatennise lauad Rõudesse ja Martnasse, esitaja Ants Kristjan Tamm, maksumus 4424 eurot;
 2. Spordiplatsi rajamine Martna lasteaeda, esitaja Marju Kasterpalu, maksumus 5000 eurot;
 3. Lastemänguväljak Rõudesse, esitaja Marge Kanna, maksumus 5000 eurot.

Noarootsi osavalla piirkond

 1. Noarootsi rulapark, esitaja Maila Krasmus, maksumus 5000 eurot;
 2. Külakiik Pürksi mõisa parki, esitaja Ülle Schönberg, maksumus 3700 eurot;
 3. Österby sadama laste liivaplatsi ehitus, esitaja Matti Käärst, maksumus 3962 eurot;
 4. Österby sadama välilava ehitamine, esitaja Ülle Männiste, maksumus 5000 eurot.

Nõva osavalla piirkond

 1. Nõva sadama slipikoha korrastamine, esitaja Urmas Õuemaa, maksumus 4955 eurot;
 2. Vaisi bussipeatuse paviljon, esitaja Jane Lattu, maksumus 4212 eurot;
 3. Laste ronimisväljak koos kiigega Peraküla plastile, esitaja Helle Jakobson, maksumus 1118 eurot.

Oru piirkond

 1. Laste õueala mängukeskkond kaasaegsemaks ja turvalisemaks!, esitaja Marika Prik, maksumus 4340 eurot;
 2. Linnamäe Katselapi kinnistule pump-rack rada, esitaja Renek Loorens, maksumus 5000 eurot;
 3. Oru kultuurisaali lavakardinad, esitaja Kadi Paaliste, maksumus 5000 eurot.

Palivere piirkond

 1. Palivere terviseraja taastamine, esitaja Rivo Reinsalu, maksumus 5000 eurot.

Risti piirkond

 1. Puurkaevupump Piirsalu parki, esitaja Marje Viigipuu, maksumus 2100 eurot;
 2. Risti veetorni puhkeala, esitaja Heli Randes, maksumus 5000 eurot;
 3. Turuplatsi kioskid, esitaja Tiina Ojamäe, maksumus 5000 eurot.

Taebla piirkond

 1. Mänguväljak Taeblasse Nurme põik 3, esitaja Gertu Lorents, maksumus 4166,67 eurot;
 2. Taebla Lasteaia õuesõppe varjualune, esitaja Eli Sepp, maksumus 4980 eurot;
 3. Nigula küla mänguväljaku ronila, esitaja Helgi Laug, maksumus 4999 eurot.

 

Millal toimub kaasava eelarve hääletus

Kaasava eelarve hääletus toimub vahemikus  21. mai kuni 04. juuni.2021.a. VOLIS keskkonnas.

Kuidas toimub kaasava eelarve hääletus?

Kaasava eelarve hääletus toimub elektrooniliselt. Hääletada saavad kõik vähemalt 16 aastased isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Lääne-Nigula vald.

Hääletamiseks minge palun leheküljele https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=247211

 • Keskkonda saab sisse logida kasutades IDkaarti või mobiil-ID.

• Sisse logides saate veelkord tutvuda esitatud ettepanekutega ning hääletada kuni 3 ettepaneku poolt.

• Hääletamine ei ole seotud selle piirkonnaga kus Teie ise elate, hääletada võite ükskõik millise piirkonna ettepanekute poolt.

Kuidas selguvad hääletamise tulemused?

 Iga hääletaja häälel on kaal, hääletamistulemused selgitatakse piirkondade kaupa.  Igast piirkonnast osutub edukaks enim hääli saanud ettepanek. Hääletustulemused avaldatakse valla koduleheküljel ja järgmises valla ajalehes. Valla kontaktisik kaasava eelarve hääletuses on: Heli Randes, arendus-ja turundusjuht heli.randes@laanenigula.ee.

Ärge unustage hääletamast. Iga hääl on oluline!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2021. aasta kaasav eelarve ootab Teie ettepanekuid


Käes on uus eelarveaasta, volikogu kinnitas 2021. aasta eelarve ning ootame Teie ettepanekuid, kõigil valla elanikel on võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud raha kasutusotstarbe määramisel.

Kaasava eelarve raha jagatakse piirkondade kaupa

Kaasava eelarve jaoks on 2021. aastal eraldatud 40 000 eurot ja see raha jaguneb võrdselt 8 piirkonna vahel. Igale piirkonnale jagub seega kuni 5000 eurot. Nendeks piirkondadeks on:

 • Kullamaa osavald;
 • Martna osavald;
 • Noarootsi osavald;
 • Oru piirkond;
 • Nõva osavald;
 • Palivere piirkond;
 • Risti piirkond;
 • Taebla piirkond.

Millele saab raha taotleda?

Raha saab taotleda investeeringuprojekti elluviimiseks- selleks võib olla asja ostmine, remont või ehitus.

 • Kaasava eelarve raames planeeritav asi peab valmima samal eelarveaastal ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevatel eelarveaastatel.
 • Kaasava eelarve raames tehtu peab olema avalikus kasutuses.
 • Kaasava eelarve raames ei saa teha jooksvaid kulusid, näiteks korraldada mingit üritust.

Kuidas vormistada ettepanekut?

Kaasava eelarve ettepanekule tuleb panna võimalikult lühike ja konkreetne nimetus!

Ettepanekule lisatakse täpsem kirjeldus, mis ettepaneku sisu kõigile arusaadavalt lahti seletab (mida täpselt tahetakse teha, kasutajate sihtgrupp jne) – kuna hääletaja teeb valiku paljuski ettepaneku nime ja kirjelduse põhjal, siis tuleb asi lihtsas keeles ja ettepaneku avaliku kasu selgitavalt lahti kirjutada. Mõelge loovalt!

Keerukam osa võib olla ettepaneku eelarve koostamine. Lihtsalt asja ostmisest ei pruugi piisata, näiteks mänguväljaku pakkumisel tuleb arvestada ka kohale toomise, paigaldamise ja vajadusel ka turva-aluse rajamise kuludega.

Vajadusel võib alati nõu pidada vallavalitsuse või osavallavalitsuse spetsialistidega, kes vajadusel nõu annavad ja aitavad.

Ettepaneku puhul hinnatakse eelnevalt ka eelarve realistlikkust ja vajadusel tehakse soovitus ettepaneku muutmiseks.

Mis on tähtajad?

Kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2021 kuni 20. märts 2021ettepanek esitatakse elektroonselt digiallkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee või sisestatakse VOLIS keskkonnas.

Kuidas toimub kaasava eelarve hääletus?

Elektroonilise hääletus toimub eeldatavasti aprillikuus ja sellest antakse teada eraldi.

Valla kontaktisik kaasava eelarve menetluses: Heli Randes, turundusjuht heli.randes@laanenigula.ee

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord

*******************************************************************************************************

Kaasav eelarve kõnetab Lääne-Nigula inimesi

2020. aasta kaasava eelarve hääletus on läbi. Kui märtsikuus alanud karoonakriis ja eriolukord tekitasid kartuse, et käesoleva aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine ja osalus kujunevad tagasihoidlikuks, siis nii see õnneks ei läinud. Tõsi küll, mõnigi ettepanek jäi märtsikuise eriolukorra algusega tingitud segaduse tõttu esitamata. Hääletus aga ületas kõik ootused- kui eelmisel aastal osales 741 vallaelanikku, siis see kord oli osalejaid koguni 1046 inimest, kes andsid 1816 häält.

Tulipunktid olid tänavu Palivere, Risti, Martna ja Noarootsi, kus pingeline rebimine kestis sisuliselt viimaste tundideni. Teistes piirkondades oli võitja selgem.

Kokkuvõttes olid edukad ettepanekud alljärgnevad:

 • ·       Varjualune Kullamaa Lasteaia mänguväljakule 79 häält;
 • ·       Martna mänguväljaku väliseadmete turvaaluse rajamine 117 häält;
 • ·       Päästame rannarahva Hara lahte ujuma 172 häält (Noarootsi);
 • ·       Nõva sadamaala korrastamine 69 häält;
 • ·       Linnamäe Lasteaia õuealale puidust veoauto atraktsioon 144 häält;
 • ·       Palivere Lasteaia ronimiskeskus 283 häält;
 • ·       Ristikad võrkpalluriteks ja jõusaal kaasaegsemaks! 143 häält;
 • ·       Mängulinnak Taebla Lasteaia õuealale 83 häält.

Kaasava eelarve eesmärk on anda kogukonnale õigus ise otsustada mingi osa eelarveraha kasutamise osas, tekitada huvi kohalike probleemide vastu ning edendada kaasavat demokraatiat. Teisest küljest annab see igale hääletajale aimu dilemmast, millega igapäevaselt on silmitsi vallavalitsus või vallavolikogu, kus tuleb piiratud raha tingimustes teha valikuid vajalike tegevuste vahel. Kõik esitatud ettepanekud olid ju head ning andis põhjust mõtiskleda, mis täiendavaid tegevusi kavandada 2021. eelarves.

Kaasava eelarve projektid peavad olema ellu viidud käesoleva aasta jooksul. Seda korraldab juba vallavalitsus ning eeldan, et hiljemalt oktoobrikuuks on kõik tehtud.

Veelkord tänu nii ettepanekute esitajatele kui kõikidele hääletajatele ning tasub hakata mõtlema 2021. aasta kaasava eelarve peale!

 

KES OSALESID 2020 HÄÄLETUSEL

Piirkonniti ootavad järgmised vastavaks tunnistatud ettepanekud Teie hääli:

Kullamaa osavalla piirkond

Varjualune Kullamaa Lasteaia mänguväljakule, esitaja Imbi Post, maksumus 4866 eurot. 

Martna osavalla piirkond

Martna mänguväljaku väliseadmete turvaaluse rajamine, esitaja Oliver Tammemägi, maksumus 5000 eurot;

Palliplatsi rajamine Martna Lasteaeda, esitaja Marju Kasterpalu, maksumus 3524,4 eurot.

Mänguväljak Rõude keskusesse, esitaja Marge Kanna, maksumus 11 557.50 € eurot.

Noarootsi osavalla piirkond

Pürski RAMP, esitaja Maila Krasmus, maksumus 5000 eurot;

Vööla mõisapargi tiikide puhastamine, esitaja Veljo Heinmets, maksumus 990 eurot;

Päästame rannarahva Hara lahte ujuma, esitaja Raivo Adman, maksumus 4946,00 eurot.

Nõva osavalla piirkond

Nõva sadamaala korrastamine, esitaja Urmas Õuemaa, maksumus 3522.56 eurot.

Oru piirkond

Linnamäe Lasteaia õuealale puidust veoauto atraktsioon, esitaja Regina Kleeman, maksumus 5000 eurot.

Muruniiduki soetamine Seljaküla külaplatsi niitmiseks, esitaja Eda Türnpu, maksumus 425 eurot.

Palivere piirkond

Palivere Lasteaia ronimiskeskus, esitaja Kerda Ledis, maksumus 5000 eurot;

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse piknikuplatsi paviljon, esitaja Mati Kallemets, maksumus 4980 eurot.

Risti piirkond

Ristikad võrkpalluriteks ja jõusaal kaasaegsemaks!, esitaja Merike Plaas, maksumus 4994,84 eurot;

Risti noorte õuesõppekeskus, esitaja Lea Lai, maksumus 4860 eurot.

Taebla piirkond

Mängulinnak Taebla Lasteaia õuealale, esitaja Helle Ilumäe, maksumus 4935.60 eurot.

 Rohkem infot ettepanekute kohta leitate VOLIS keskkonnas.

 

Millal toimub kaasava eelarve hääletus

Kaasava eelarve hääletus toimub vahemikus  22. mai kuni 04. juuni.2020.a. VOLIS keskkonnas.

Kuidas toimub kaasava eelarve hääletus?

Kaasava eelarve hääletus toimub elektrooniliselt. Hääletada saavad kõik vähemalt

16 aastased isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Lääne-Nigula vald.

• Hääletamiseks minge palun leheküljele https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/514?kid=247211

 • Keskkonda saab sisse logida kasutades IDkaarti või mobiil-ID.

• Sisse logides saate veelkord tutvuda esitatud ettepanekutega ning hääletada kuni 3 ettepaneku poolt.

• Hääletamine ei ole seotud selle piirkonnaga kus Teie ise elate, hääletada võite ükskõik millise piirkonna ettepanekute poolt.

Kuidas selguvad hääletamise tulemused?

 Iga hääletaja häälel on kaal, hääletamistulemused selgitatakse piirkondade kaupa.  Igast piirkonnast osutub edukaks enim hääli saanud ettepanek. Hääletustulemused avaldatakse valla koduleheküljel ja järgmises valla ajalehes. Valla kontaktisik kaasava eelarve hääletuses on: Heli Randes, arendus-ja turundusjuht heli.randes@laanenigula.ee.

Ärge unustage hääletamast. Iga hääl on oluline!

 

 

2020. kaasav eelarve ootab ettepanekuid

Mikk Lõhmus

Vallavanem

 

Volikogu kinnitas 2020. aasta eelarve ning käes on aeg hakata esitama kaasava eelarve ettepanekuid.

Alljärgnevalt sellest, mis põhimõttel kaasava eelarve raha jaotatakse, mille peale saab ettepanekut esitada, kuidas esitada ettepanekut ning kuidas toimub hääletus.

 

Kaasava eelarve raha jagatakse piirkondade kaupa

Kaasava eelarve jaoks on 2020. aastal eraldatud 40 000 eurot ja see raha jaguneb võrdselt 8 piirkonna vahel. Igale piirkonnale jagub seega kuni 5000 eurot. Nendeks piirkondadeks on:

 • Kullamaa osavald;
 • Martna osavald;
 • Noarootsi osavald;
 • Oru piirkond;
 • Nõva osavald;
 • Palivere piirkond;
 • Risti piirkond;
 • Taebla piirkond.

 

Millele saab raha taotleda?

Raha saab taotleda investeeringuprojekti elluviimiseks- selleks võib olla asja ostmine, remont või ehitus.

 • Kaasava eelarve raames planeeritav asi peab valmima samal eelarveaastal ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevatel eelarveaastatel.
 • Kaasava eelarve raames tehtu peab olema avalikus kasutuses.
 • Kaasava eelarve raames ei saa teha jooksvaid kulusid, näiteks korraldada mingit üritust.

 

NÄIDE: 2019 kaasava eelarve

 1. Kullamaa järve-puhkealale Discgolfi rada.
 2. Martna Põhikooli mänguväljaku kiiged ja ronila
 3. Pürksi küla mänguväljak
 4. Nõva sadama ujuvkai
 5. Linnamäe staadionile kastmissüsteemi rajamine
 6. Palivere Lasteaia õuesõppe maja
 7. Noortele välitrenažööride rajamine Risti kooli juurde
 8. Füüsilise aktiivsuse atribuutika asendamine Taebla Kooli alal

Kuidas vormistada ettepanekut?

Kaasava eelarve ettepanekule tuleb panna võimalikult lühike ja konkreetne nimetus!

Ettepanekule lisatakse täpsem kirjeldus, mis ettepaneku sisu kõigile arusaadavalt lahti seletab (mida täpselt tahetakse teha, kasutajate sihtgrupp jne) – kuna hääletaja teeb valiku paljuski ettepaneku nime ja kirjelduse põhjal, siis tuleb asi lihtsas keeles ja ettepaneku avaliku kasu selgitavalt lahti kirjutada. Mõelge loovalt!

Keerukam osa võib olla ettepaneku eelarve koostamine. Lihtsalt asja ostmisest ei pruugi piisata, näiteks mänguväljaku pakkumisel tuleb arvestada ka kohale toomise, paigaldamise ja vajadusel ka turva-aluse rajamise kuludega.

Vajadusel võib alati nõu pidada vallavalitsuse või osavallavalitsuse spetsialistidega, kes vajadusel nõu annavad ja aitavad.

Ettepaneku puhul hinnatakse eelnevalt ka eelarve realistlikkust ja vajadusel tehakse soovitus ettepaneku muutmiseks.

Mis on tähtajad?

Kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2020 kuni 15. märts 2020, ettepanek esitatakse elektroonselt aadressil vv@laanenigula.ee või sisestatakse VOLIS keskkonnas.

Kuidas toimub kaasava eelarve hääletus?

Kaasava eelarve hääletus toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16 aastased isikud, kelle elukohaks on Lääne-Nigula vald. Vastavasse keskkonda saab siseneda valla veebilehel ja selleks on vaja ID-kaarti või mobiil-ID. Hääletamiseks on aega 2 nädalat.

Iga isik saab hääletada kuni 3 ettepaneku poolt ükskõik mis piirkonnas need ettepanekud ka asuvad.

Elektroonilise hääletus toimub eeldatavasti aprillikuus ja sellest antakse teada eraldi.

Valla kontaktisik kaasava eelarve menetluses: Heli Randes, turundusjuht heli.randes@laanenigula.ee

 

Edu kõigile ettepanekute välja mõtlemisel ja esitamisel!

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord