Jäätmemajandus

28.01.19

Korraldatud jäätmeveole üleminekust

1.veebruarist 2019 kehtib Noarootsi osavallas korraldatud jäätmevedu ja uueks jäätmevedajaks on Eesti Keskkonnateenused AS. Kõik Ragn-Sells AS-iga sõlmitud jäätmelepingud kaotavad kehtivuse ja jäätmevaldajatega sõlmitakse uued lepingud. Samuti loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks ka kõik need majapidamised kellel seni jäätmeveolepingut ei olnud ja ka nendega sõlmib Eesti Keskkonnateenused AS jäätmelepingud. Tiheasustuses on konteineri tühjendamise minimaalseks sageduseks 1 kord nelja nädala tagant ja maksimaalseks sageduseks 1 kord  nädalas. Hajaasustuses on konteineri tühjendamise minimaalseks sageduseks 1 kord 12 nädala tagant ja maksimaalseks sageduseks 1 kord nelja nädala tagant. Täpne veograafik lepitakse kokku lepingus.

Kellel senini olid Ragn-Sellsi rendikonteinerid, nendele saadab Ragn-Sells edaspidi konteineri kasutamise eest rendiarved. Samas on võimalik rendileping lõpetada ja need konteinerid välja osta või osta ise uus konteiner.

Vastavalt Lääne-Nigula valla jäätmehoolduseeskirja § 30-le on võimalik taotleda korraldatud jäätmeveost vabastamist kui kinnistul ei elata või seda teatud perioodil ei kasutata. Vabastuse saamiseks tuleb esitada vormikohane allkirjastatud taotlus kas paberkandjal või e-postiga või valla veebilehe e-vormi kasutades. NB! Suvekodude puhul võib vabastuse taotleda ainult talveperioodiks (1. november - 30. aprill), vastav info ja ajavahemik kirjutada taotluse põhjendusse. Põhjenduseks ei sobi see, et jäätmed viiakse mujale konteinerisse või et kasutajal ei teki jäätmeid! Esitatud taotlus vaadatakse läbi ja tehakse korraldatud jäätmeveost vabastamise või mittevabastamise otsus 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Jäätmevaldajad võivad omavahel kokku leppida ka ühise kogumismahuti kasutamises. Selleks tuleb vallale esitada vastav vormikohane kokkulepe.

Põhjalik teave korraldatud jäätmeveo kohta on üleval Lääne-Nigula valla kodulehel

Valla kontaktisik on teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris                   

E-post: olev.peetris@laanenigula.ee

Tel: 4720 304

Noarootsi osavallas tegeleb jäätmemajandusega osavallavanem Aivo Hirmo

E-post: aivo.hirmo@laanenigula.ee

Tel: 5096 190

 

Avalike jäätmekonteinerite asukohad

Kasutatud patareide kogumiskastid (punased) asuvad:
Pürksi külas Noarootsi Poolsaare poes ja postkontoris; Dirhami külas Dirhami poes; Sutlepa külas tuuliku juures parklas ja vabaajakeskuses.

Vanapaberi ja papi konteinerid asuvad: Pürksi külas katlamaja juures; Sutlepa külas tuuliku juures parklas.
Siia võib panna:

 • Ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid
 • Töövihikud, kaustikud, joonistuspaber
 • Ümbrikud, kaanteta raamatud
 • Pappkastid, jõupaber, puhtad paberpakendid

Segapakendi konteinerid asuvad:
Pürksi külas katlamaja juures; Sutlepa külas tuuliku juures; Dirhami külas Dirhami sadamasse sissesõidul; Elbiku külas Roosta Puhkeküla juures (korvpalliväljaku vastas parklas).

Siia võib panna järgmisi puhtaid pakendeid:

 • Plastpakend (jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid; pakkekile, plastnõud- ja karbid; kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid)
 • Metallpakend (konservkarbid, alumiinium- ja plekkpurgid; metallkaaned ja -korgid)
 • Joogikartong (piima- ja mahlapakendid)
 • Klaaspakend (alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid).

Pandipakendimärgisega taarat saab ära anda valla kauplustes ja Noarootsi Poolsaare poe juures avatud taarajaamas.

Biolagunevate jäätmete kiirkompostrid (mõeldud korrusmajade elanikele) asuvad: Pürksi küla korrusmajade juures (kokku 4 tükki) ja Sutlepa küla korrusmajade juures (kokku 2 tükki). Kompostrisse tohib panna vaid biolagunevaid jäätmeid (eelkõige köögijäätmed). Kilesse pakitud toidukaubad tuleb enne äraviskamist kilest vabastada. Ka jäätmete kogumise pakend (jäätmekott) peab olema lagunevast materjalist.


Kompostrisse sobivad:

 • Liha- ja kalatoodete jäätmed
 • Riknenud puu- ja köögivili
 • Puu- ja köögiviljade ning kanamunade koored
 • Leiva- ja saiajäätmed
 • Muud toidujäätmed
 • Kohvi- ja teepaks koos filterpaberiga
 • Määrdunud paberkotid
 • Majapidamispaber ja pabersalvrätikud
 • Paberimassist munarestid

Eramajade omanikud peaksid leidma biolagundavate jäätmete nõuetekohase kompostimise võimaluse (komposter, kompostimisväljak) omal krundil.

 

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda Pürksi jäätmehoidlasse, mis asub Pürksi külas Österby objektitee ääres Jäätmekeskuse kinnistul (Pürksi biopuhasti juures).

Ohtlikud jäätmed on:

 • Akud ja patareid
 • Vanaõlid ja kütusejäägid
 • Elavhõbedat sisaldavad seadmed ja mõõteriistad
 • Kasutamata või vananenud ravimid
 • Puhastusainete ja lahustite jäägid
 • Taimekaitsevahendid, väetised ja nende pakendid
 • Värvid, lakid, liimid

Füüsilistelt isikutelt võetakse jäätmeid vastu tasuta. Juriidilistelt isikutelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta.

NB! Pürksi jäätmehoidlasse saab üle anda ka suuremõõtmelisi jäätmeid, kuid see on tasuline.

Eelnev kokkulepe: Raimond Gjardman, Telefon: 5660 9532.

 

Jäätmete vastuvõtt Läänemaa jäätmejaamas

Läänemaa jäätmejaam

Kehtib alates 18.11.2013

Asukoht: Pullapää, Kiltsi küla, Ridala vald, Läänemaa.

Avatud: E-R 9.00-16.00, L 9.00-14.00  tel: 4729 142

Operaator: Feralmet OÜ

Registrikood: 11524545

Aadress: Mustamäe tee 5, 10616 Tallinn

E-post: info@feralmet.ee 

Läänemaa jäätmejaama hinnakiri