Hara sadam

5.06.23
 
Hara sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE HRA). Hara sadam on rekonstrueeritud 2017. aastal Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuse abil.
 

Sadamaregister

Hara sadama maa-ala: pindala 0,93 ha, Hara küla / Harga, Hara sadam katastriüksus 52001:003:0083 ja Muuli 52001:003:0084, kinnistusregistriosanumber 2290632

Sadama pidaja on Lääne-Nigula vald, tel 472 4350, e-post: noarootsi@laanenigula.ee 

Haldaja MTÜ Harga tel 5228 302, e-post: kennethnyholm@gmail.com  

Sadamakapteni andmed: Martin Mägi tel +372 5016 952, e-post: martin@korrapidaja.ee

Kaikoha tasu: hooaeg (01.04-01.11) 200 eur, üks kuu 40 eur. Kutselistele kaluritele või Lääne-Nigula valla elanikeregistris olevale paadiomanikule 80 eur, üks kuu 40 eur. 

Slipi kasutamine (sisse/välja) 10 eur (15.05-15.06) ja 5 eur (16.06-01.11).

Elektri kasutamine 1 eur / h

Hara sadama kord

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246.

                  B (laius)                    L (pikkus)

                59o 5l 24,98"N         23o 31l 47,15"E

                59o 5l 31,86"N         23o 31l 50,78"E

                59o 5l 31,85"N         23o 31l 47,01"E

                59o 5l 24,84"N         23o 31l 41,17"E

Akvatooriumi pindala 8000 m2. Insener-tehnilised võrgud puuduvad. Sadamal puudub navigatsioonimärgistus.

Reostustõrjeplaan