Hara sadam

7.06.18

Ajavahemikul juuli-september 2017 toimusid Hara sadama rekonstrueerimistööd. Tellija oli Noarootsi Vallavalitsus ja töövõtja Bauest OÜ. Hara sadama rekonstrueerimistööde teostamiseks saadi toetust Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" programmist.

Hara sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE HRA).

Sadamaregister

Hara sadama maa-ala: pindala 0,93 ha, Hara küla / Harga, Hara sadam katastriüksus 52001:003:0083 ja Muuli 52001:003:0084, kinnistusregistriosanumber 2290632

Sadama omanik on Lääne-Nigula vald.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246.

                  B (laius)                    L (pikkus)

                59o 5l 24,98"N         23o 31l 47,15"E

                59o 5l 31,86"N         23o 31l 50,78"E

                59o 5l 31,85"N         23o 31l 47,01"E

                59o 5l 24,84"N         23o 31l 41,17"E

Akvatooriumi pindala 8000 m2. Insener-tehnilised võrgud puuduvad. Sadamal puudub navigatsioonimärgistus.