28.10.20

Lumetõrjetööd 

Kullamaa osavallas teostab lumetõrjet hanke võitnud ühispakkujad J.J Farmer OÜ esindaja Jaan Jalakas, Arvo Tiitsu Värava talu esindaja Arvo Tiits ja Estermanni Talu OÜ esindaja Jaan Kuusik.

Leping kehtib 01.novembrist 2020.a. – 01.05.2022.a.
 

Kullamaa keskuses, Koluveres, Kaljus ja Leilas teostab lumetõrjet Arvo Tiits - 56472620

Kullametsas, Jõgisool, Sillal, Päril ning Üdrumal  Jaan Kuusik - 56293631

Liivil, Mõrdus, Patsus, Ubasalus ja Üdrumal Jaan Jalakas - 5187429

Suvilaomanikud saavad lumetõrjeteenust tellida osavallavalitsuse kaudu. Lumelükkamisteenuse tellimisel teavitada Kullamaa Osavallavalitsust varakult (enne hooaja algust), et oleks õigeaegselt võimalik teavitada lumelükkajat. 

Tellimus edastada E-postile kullamaa@laanenigula.ee,  tel.47 24764 või 56568373 tööpäevadel. 

Lumelükkamise käigus on ette tulnud olukordi, kus lumetõrje tehnika ei pääse abivajajani, kuna sissesõidutee oli kinni kasvanud või kiviaiad lagunenud, vaadake oma koduteed üle ja vajadusel eemaldage võsa, ettejäävad oksad, kivid, kännud jm.