Kullamaa osavald

Kullamaa osavalla pindala on 224,57 km². Osavalla ida- ja lõunapiir on Lääne-Nigula valla ja maakonna piiriks. Kullamaa osavald piirneb lõuna pool Lääneranna ja Märjamaa vallaga ning ida pool Märjamaa vallaga.

Osavalla keskuseks olev Kullamaa küla asub Tallinnast 83 km kaugusel, maakonnakeskusest Haapsalust 45 km kaugusel, vallakeskusest Taeblast 28 km kaugusel. Kullamaa osavalda läbib Risti-Virtsu maantee. Kaugus Lihulasse on 35 km ja Märjamaale 28 km. 

Asustustihedus on tugevalt alla Eesti keskmise. (Eesti keskmine asutustihedus on 30 in/km2.)

 

Kullamaa osavalla vapp

Kuldsel kilbil roheline pügalrist, mille keskel samasuunaline ja -kujuline väiksem kuldne pügalrist. Kaarlõikelisel rohelisel vapitüvel kuldraha.

Põhjendus:

Kahekordne pügalrist sümboliseerib ümbruskonna kaht peamist keskust: Kullamaad (muistne linnamägi; kirik, mille vaimulikud on jätnud püsiva jälje eesti kultuurilukku) ning Koluveret (omapärane, sündmusterohke ajalooga feodaallinnus). Pügalrist osutab ühtlasi kohalike inimeste vaimuerksusele ning kultuuritraditsioonidele. Vapikilbi kuld ja rohelises vapitüves olev kuldraha on Kullamaa nimetuse võrdkuju ning meenutab ka, et maa (roheline vapitüvi) on läbi aegade toitnud ja jõukust toonud valla elanikele.

 

Kullamaa osavalla lipp

 

Ristkülikukujulise kollase lipu ülemise ja alumise servaga piirnevad rohelised laiud - kumbki üks ühikut lipu kogulaiusest. Kollase laiu keskel on roheline pügalrist, mille keskel samasuunaline ja -kujuline väiksem kollane pügalrist. Lipu normaalsuurus on 100 x 150 cm, laiuse ja pikkuse suhe on 6:9 ühikut.