Taebla Lasteaia välispiirete soojustamine ja tehnosüsteemide renoveerimine

Taebla Lasteaia rekonstrueerimise käigus soojustati hoone välisseinad, vahetati aknad, ehitati välja ventilatsioonisüsteem ning viidi lõpuni keskküttesüsteemi rekonstrueerimise tööd. Täiendavalt on lasteaial nüüd ka päikeselektrijaam. Tööde tulemusena saavutati lasteaiahoones nõuetekohane sisekliima ning märkimisiväärne soojusenergia kulude vähenemine. Lasteaiahoone on atraktiivsemaks ning tõusnud on teenuse osutamise kvaliteet.

Projekt viidi ellu ajavahemikul 01.08.2017-24.01.2019.

Projekti kogumaksumus: 321 966 eurot (sh toetus 127 675,32 eurot).

Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse leht

Projekti seletuskiri 1

Projekti seletuskiri 2

Projekti seletuskiri 3

Projekti joonised 1

Projekti joonised 2

Projekti joonised 3

Projekti joonised 4