RISTI OSAVALD

Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 90901

Reg kood 7001642

e-post: risti@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Osavallavanem

ametijuhend

Rein Kruusmaa
5691 8607

Osavallasekretär

Lilith Raudsepp 517 1750