Lääne-Nigula Vallavalitsus osaleb pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsustes"

Lääne-Nigula Vallavalitsus koostöös Sotsiaalkindlustusametiga  piloteerib konkursi „Isikukeskne

 erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses" raames  isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsuses tähtajaga kuni 31.12.2024.

Teenusmudeli rakendamine jätkub aastatel 2023-2024.

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa sotsiaalfondi vahenditest projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.
 

Kontaktisik Lääne-Nigula Vallavalitsuses on Maarika Maripuu, telefon 526 8113.

Infoleht eesti keeles
Infoleht vene keeles
Projektiga seotud teenuste
 hinnakiri 01.04.2022