15.12.23

Hanked 2023

 
 

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehankes pakkumus järgnevatele IT-seadmetele - rohkem infot vaata siit

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele „Ruumide rentimine avatud noortekeskuse tegevuse elluviimiseks". Hanke eesmärgiks on sõlmida rendileping ruumide rendile võtmiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 18.12.2023 kell 11.00 e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisaküsimused e-postile kadi.paaliste@laanenigula.ee. Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi koolibussi hankelepingu finantseerimiseks. Väikehanke eesmärgiks on sõlmida liisinguleping (kapitalirent, 60 kuud) sõiduki hankelepingu finantseerimiseks. Pakkumused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 24.11.2023 kell 13.00 e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisaküsimused e-postile riho.tipp@laanenigula.ee. Materjalid.

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele hulkuvate loomade püüdmiseks ja varjupaigateenuse tellimiseks 2024. aastal. Tööpiirkond on Lääne-Nigula valla haldusterritoorium ja lepingu periood on 01.01.2024 – 31.12.2024. Pakkumused palun esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 22.11.2023 kell 17.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. Lisaküsimused esitada e-postile remi.treier@laanenigula.ee. Hankematerjal.

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele hulkuvate loomade püüdmiseks ja varjupaigateenuse tellimiseks 2023. aastal. Tööpiirkond on Lääne-Nigula valla haldusterritoorium ja lepingu periood on 23.10.2023 – 31.12.2023. Pakkumused palun esitada digitaalselt allkirjastatuna järgmiseks kolmapäevaks hiljemalt 11.10.2023 kell 17.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. Lisaküsimused esitada e-postile remi.treier@laanenigula.ee. Hankematerjal.

Noarootsi Osavalla Valitsus ootab pakkumisi koolitranspordi osutamiseks marsruudil Nõva-Riguldi ja Riguldi- Nõva koolipäevadel. Pakkumises palume välja tuua marsruudi km hind. Inimeste keskmine arv 5. Täpsem info tel 5096190. Pakkumised palume esitada e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee hiljemalt 25.08.2023

Palivere Osavalla Valitsus kutsub esitama pakkumust Palivere Noortekeskuse küttepuude väikehankele vastavalt lisatud lähteülesandele. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.08.2023 kell 12.00. Pakkumused palume esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile palivere@laanenigula.ee. materjal
Risti Osavalla Valitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele "Risti põhikooli II korruse koridori remont" vastavalt lisatud dokumentidele. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.07.2023. Pakkumused palume esitada Vorm I kohaselt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: rein.kruusmaa@laanenigula.ee või vv@laanenigula.ee. Hankedokumendid lisatud.

Väikehange - Kullamaa külas tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja rajamine
Kullamaa Osavalla Valitsus kutsub esitama pakkumust väikehanke „Tuletõrje veevõtukoha projekteerimiseks ja rajamiseks Kullamaale"  aadressil Kullamaa küla, Kullamaa Kool  katastri nr 34202:001:0184    materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Lääne-Nigula valla asutuste akende pesu 2023"
Pakkumuste esitamise tähtaeg 28. juuli 2023 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee       materjal
Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele "Nõva Kooli lasteaialaste ja õpilaste toitlustamine 2023/24 õppeaastal" vastavalt lisatud tingimustele. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.07.2023. a. Pakkumused palume esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: nova@laanenigula.ee    Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist väikehankele „Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaigateenuse tellimine 2023. aastal". Hanke eesmärk on läbi viia hulkuvate loomade püüdmine valla haldusterritooriumil. Teave töö sisu ja muude detailide kohta on täpsemalt välja toodud hankedokumentides (lae alla). Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 19.07.2023 kell 17.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. Hanke osas küsimused palun esitada kirjalikult remi.treier@laanenigula.ee.

Väikehange - KÜ Kulla-1 korteri remont. Hanke eesmärk: Kullamaa osavald soovib remontida kahetoalise korteri aadreessil Kulla-1, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.07.2023, pakkumuse kehtivus minimaalselt 60 päeva.   materjal

Kullamaa Osavalla Valitsus registrikood  kood 77000602, aadress Vallamaja, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald 90701 Läänemaa kutsub Teid esitama oma hinnapakkumist väikehankele „Küttepuud Liivi Raamatukogule". Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.06.2023 kell 12.00. Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: kullamaa@laanenigula.ee
Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 30.06.2023 kella 12.00" ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.
Kontaktisik Kullamaal: Katrin Viks  tel 53803207 e-post katrin.viks@laanenigula.ee           Materjal
Kullamaa Osavalla Valitsus,registrikood  kood 77000602, aadress Vallamaja, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald 90701 Läänemaa kutsub esitama hinnapakkumist Kullamaa Keskkooli, Palivere Põhikooli ja Palivere Lasteaia sööklaid toidukartuliga varustamiseks perioodil: 01.09.2023-01.09.2024.
Kartul peab vastama toidukartulile kehtestatud nõuetele. Kartul tuleb kohale tuua sööklatesse vastavalt ostja poolt tellitud kogusele ja tarneajale. Kontaktisik Kullamaal: Katrin Viks  tel 53803207 e-post katrin.viks@laanenigula.ee        Materjal

Oru Osavalla Valitsus, registrikood 77001636, asukoht Hansuküla tee 2/1, Linnamäe, Lääne-Nigula vald, Läänemaa kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele ,,Linnamäe lasteaia rühmaruumide remont" vastavalt pakkumiskutsele. Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.05.2023 kell 12.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile oru@laanenigula.ee.      Materjal

Noarootsi Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele ,,Eelprojekti koostamine Tokkroosi talukompleksi rekonstrueerimiseks" vastavalt pakkumiskutsele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.05.2023 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee. 

Materjal 

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva Osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2023 aastal. Lisainformatsiooni saate e-posti aadressilt nova@laanenigula.ee ,info tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.aprill 2023 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile nova@laanenigula.ee   materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele Koopiapaberi hankimine Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele". Pakkumuste esitamise tähtaeg 16. märts 2023 kell 15.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee  materjal
Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes.
Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes". Pakkumuste esitamise tähtaeg 03. märts 2023 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia aadressile andrus.lillemaa@laanenigula.ee      materjal

Risti Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine. Käesolevaga kutsume Teid osalema hooldusvahendite väikehankes „Risti Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine", tellimuste teostamise perio od märts detse mber 2023. a.      materjal

Oru Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine. Käesolevaga kutsume Teid osalema hooldusvahendite väikehankes „Oru Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine", tellimuste teostamise periood märts detsember 2023. a.      materjal

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula valla teede ääres (751 km, ca 5238 liiklusmärki) olevate liiklusmärkide hooldus ja üksikute liikluskorraldusvahendite paigaldamine perioodil 01.07.2023 – 01.07.2024. Pakkumus esitatakse 22. veebruariks 2023.a kella 10:00, aadressil vv@laanenigula.ee       materjal

 

 Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihankete registrist