12.05.23

Hanked 2023

Oru Osavalla Valitsus, registrikood 77001636, asukoht Hansuküla tee 2/1, Linnamäe, Lääne-Nigula vald, Läänemaa kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele ,,Linnamäe lasteaia rühmaruumide remont" vastavalt pakkumiskutsele. Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.05.2023 kell 12.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile oru@laanenigula.ee.      

Materjal

Noarootsi Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele ,,Eelprojekti koostamine Tokkroosi talukompleksi rekonstrueerimiseks" vastavalt pakkumiskutsele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.05.2023 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee. 

Materjal 

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva Osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2023 aastal. Lisainformatsiooni saate e-posti aadressilt nova@laanenigula.ee ,info tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.aprill 2023 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile nova@laanenigula.ee   materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele Koopiapaberi hankimine Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele". Pakkumuste esitamise tähtaeg 16. märts 2023 kell 15.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee  materjal
Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes.
Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes". Pakkumuste esitamise tähtaeg 03. märts 2023 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia aadressile andrus.lillemaa@laanenigula.ee      materjal

Risti Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine. Käesolevaga kutsume Teid osalema hooldusvahendite väikehankes „Risti Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine", tellimuste teostamise perio od märts detse mber 2023. a.      materjal

Oru Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine. Käesolevaga kutsume Teid osalema hooldusvahendite väikehankes „Oru Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine", tellimuste teostamise periood märts detsember 2023. a.      materjal

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula valla teede ääres (751 km, ca 5238 liiklusmärki) olevate liiklusmärkide hooldus ja üksikute liikluskorraldusvahendite paigaldamine perioodil 01.07.2023 – 01.07.2024. Pakkumus esitatakse 22. veebruariks 2023.a kella 10:00, aadressil vv@laanenigula.ee       materjal

 

 Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihankete registrist