HARIDUSOSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg  Puhkus

Haridusosakonna juhataja

ametijuhend

Solveig Edasi     
5668 1667               
Haridusspetsialist

Ave-Piia Rohtla

5341 3660

 

HARIDUSOSAKONNA TUGITEENUSTE KESKUSE KONTAKTID