Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Vastuvõtuajad

Sotsiaalhoolekande

osakonna juhataja

Mariel Kõrgemägi 5919 4936  mariel.korgemagi@laanenigula.ee

 

Lastekaitsespetsialist Lisett Randlepp

472 0305

529 2463

E 8-12 ja K 8-13 Taebla vallamajas

 

Sotsiaaltöö spetsialist Maarika Maripuu

472 0306

526 8113

E 8-12 ja 13-16.30, K 8-13 Taebla vallamajas

K 14-17 Palivere Raamatukogus

Sotsiaaltöö spetsialist Eva-Liisa Jaanisk 473 5052
5341 6266

E 8-12

K 8-12 ja 13-17 Risti Teeninduskeskuses

Kultuuri-ja spordinõunik Varje Paaliste

472 4653

5646 9191

E 9-12 Linnamäe Teeninduskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Maire Koppelmaa

472 4674

518 7159 

E 9-16 Noarootsi Osavalla Valitsus

K 9-16 Nõva Osavalla Valitsus

Sotsiaaltöö spetsialist Heidy Vaarask

472 4765

5620 4344

E 8-12 ja 13-16.30 Kullamaa Osavalla Valitsus

K 9-16 Martna Osavalla Valitsus

Sotsiaaltöötaja Riina Suursaar

472 5044

5344 7140

E 8-12 Martna Osavalla Valitsus