16.01.23
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Vastuvõtuajad

Sotsiaalhoolekande

osakonna juhataja

Tuuli Varik 59194936         tuuli.varik@laanenigula.ee

E 10-112 ja 14-16
K 10-12 ja 14-16

Lastekaitsespetsialist  

472 0305

529 2463

E 10-12 ja 14-16,
K 10-12 ja 14-16 Taebla vallamajas

 

Sotsiaaltöö spetsialist Maarika Maripuu

472 0306

526 8113

E 10-12 ja 14-16,
K 10-12 Taebla vallamajas

K 14-16 Palivere Raamatukogus

Sotsiaaltöö spetsialist  
53416266

K 10-12 ja 14-16

Risti Teeninduskeskuses

E 10-12  ja 14-16 Linnamäe Teeninduskeskuses

       
Sotsiaaltöö spetsialist Maire Koppelmaa

472 4674

518 7159 

E 10-15 Noarootsi Osavalla Valitsus

K 10-14 Nõva Osavalla Valitsus

Sotsiaaltöö spetsialist Heidy Koch

472 4765

56204344

E 10-12 ja 13-16.30 Kullamaa Osavalla Valitsus

K 10-16 Martna Osavalla Valitsus

Sotsiaaltöötaja  

53447140