19.10.21
 
LÄÄNE-NIGULA VALLA AJALEHT
 
Lääne-Nigula valla ajaleht on Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt välja antav infoleht, mille eesmärk on vallakodanike teavitamine. Tasuta vallaleht jõuab üks kord kuus igasse Lääne-Nigula postkasti. Tiraaž 3202 ex. Infolehe elektrooniline variant on saadaval valla veebilehel PDF-failina.
 
Toimetaja:
Maris Siemes, tel 5661 1620,  maris.siemes@laanenigula.ee
 
Lääne-Nigula valla ajaleht Digaris
 
Lääne-Nigula valla ajalehe kuulutuste ja reklaami hinnakiri
Kinnitatud Lääne-Nigula Vallavalitsuse 22.01.2019 korraldusega nr 2-3/19-40
 
 1. Hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on Lääne-Nigula vallas ja füüsilistele isikutele:

Kuulutuse või reklaami suurus

Hind

1 lehekülg (A3)

150 eurot

1/2 lehekülge

80 eurot

1/4 lehekülge

35 eurot

1/8 lehekülge

25 eurot

1/16 lehekülge

22 eurot

 1. Hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on väljaspool Lääne-Nigula valda:

Kuulutuse või reklaami suurus

Hind

1 lehekülg (A3)

180 eurot

1/2 lehekülge

100 eurot

1/4 lehekülge

45 eurot

1/8 lehekülge

35 eurot

1/16 lehekülge

30 eurot

 1. Teated, mis Eesti Vabariigi või Lääne-Nigula valla õigusaktide kohaselt tuleb avaldada kohalikus lehes sõltumata tähemärkide arvust 10 eurot teate kohta.
 1. Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:
 2. 1 Lääne-Nigula valla asutused ja allasutused;
 3. 2 Lääne-Nigula vallas toimuva kultuuriürituse korraldajad nende ürituste reklaamimisel;
 4. 3 teised kohalikud omavalitused ja sotsiaalreklaami pakkujad;
 5. 4 kandideerivad erakonnad ja valimisliidud ja üksikkandidaadid kohalike omavalitsuste volikogude valimiste aastal valimistega seonduvat poliitilist reklaami ühekordselt oktoobrikuu lehes maksimaalse suurusega ühes lehenumbris ½ leheküljest.

 

 • Ajalehe väljaandjal on õigus avalike huvidega vastuolus ja ebasündsa reklaami või kuulutuste avaldamisest keelduda.
 • Ajalehe väljaandjal on õigus otsustada, millises mahus reklaami ja kuulutusi ajalehes avaldatakse. Suurema koguse kuulutuste ja/või reklaami avaldamise tellimuste korral otsustab kuulutuse või reklaami avaldamise ajalehenumbris ajalehe väljaandja.
 • Kuulutus või reklaam avaldatakse, kui avaldamise teenuse eest on eelnevalt tasutud arve alusel ülekandega Lääne-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas eelarve-ja raamatupidamise osakonda.

 

Arve jaoks on vaja järgmist infot: Nimi, registrikood/isikukood, e-post.

 

Ühinenud valdade ajalehed Digaris

Kullamaa valla Ajaleht

Lääne-Nigula Infoleht

Noarootsi valla Teataja

Nõva valla Infoleht