6.05.24

 

Lääne-Nigula valla ajaleht on Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt välja antav infoleht, mis ilmub 6 korda aastas. Ajalehe tiraaž on 3351 eksemplari (alates 7.12.2023). Leht saadetakse tasuta igasse valla postkasti ja pannakse üles valla veebilehele www.laanenigula.ee. 

Lehte toimetab turundus-ja kommunikatsioonispetsialist Helina Laht, tel 5661 1620, e-post helina.laht@laanenigula.ee.

2024.aastal ilmub valla ajaleht järgnevalt:

Jaanuar- kojukanne alates 26.01.2024 (kaastööde tähtaeg 19.01.2024)

Märts- kojukanne alates 27.03.2024 (kaastööde tähtaeg 22.03.2024)

Mai- kojukanne alates 24.05.2024 (kaastööde tähtaeg 16.05.2024)

August- kojukanne alates 23.08.2024 (kaastööde tähtaeg 16.08.2024)

Oktoober- kojukanne alates 25.10.2024 (kaastööde tähtaeg 18.10.2024)

Detsember- kojukanne alates 02.12.2024 (kaastööde tähtaeg 25.november 2024)

 

Lääne-Nigula valla ajalehe kuulutuste ja reklaami hinnakiri

Kinnitatud Lääne-Nigula Vallavalitsuse 22.01.2019 korraldusega nr 2-3/19-40.

 

Kuulutuste suurused ja hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on Lääne-Nigula vallas ja füüsilistele isikutele 

Kuulutuste suurused ja hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on väljaspool Lääne-Nigula valda.

Teated, mis Eesti Vabariigi või Lääne-Nigula valla õigusaktide kohaselt tuleb avaldada kohalikus lehes sõltumata tähemärkide arvust 10 eurot teate kohta.

Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:

  • Lääne-Nigula valla asutused ja allasutused;

  • Lääne-Nigula vallas toimuva kultuuriürituse korraldajad nende ürituste reklaamimisel;

  • teised kohalikud omavalitused ja sotsiaalreklaami pakkujad;

  • kandideerivad erakonnad ja valimisliidud ja üksikkandidaadid kohalike omavalitsuste volikogude valimiste aastal valimistega seonduvat poliitilist reklaami ühekordselt oktoobrikuu lehes maksimaalse suurusega ühes lehenumbris ½ leheküljest.

Oluline! Enne kaastöö saatmist veendu, et kõik järgnevad punktid oleksid esindatud:

• Kuulutus saada .pdf vormingus;

• pilt hea kvaliteediga;

• jälgi, et artiklil oleks pealkiri ja autor (samuti ka pildi autor!);

• saada artikkel ja pilt sama e-kirjaga, pilti ära pane teksti sisse, vaid lisa manusena;

• Artikkel saata manusena ja Word failina.

 

Ajalehe väljaandjal on õigus avalike huvidega vastuolus ja ebasündsa reklaami või kuulutuste avaldamisest keelduda.

Ajalehe väljaandjal on õigus otsustada, millises mahus reklaami ja kuulutusi ajalehes avaldatakse. Suurema koguse kuulutuste ja/või reklaami avaldamise tellimuste korral otsustab kuulutuse või reklaami avaldamise ajalehenumbris ajalehe väljaandja.

Kuulutus või reklaam avaldatakse, kui avaldamise teenuse eest on eelnevalt tasutud arve alusel ülekandega Lääne-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas eelarve-ja raamatupidamise osakonda.

Arve jaoks on vaja järgmist infot: Nimi, registrikood/isikukood, e-post.

Lääne-Nigula valla ajaleht Digaris, kus on võimalik tutvuda kõikide Lääne-Nigula valla ajalehe numbritega alates aastast 2018.

Ühinenud valdade ajalehed Digaris

Kullamaa valla Ajaleht

Lääne-Nigula Infoleht

Noarootsi valla Teataja

Nõva valla Infoleht

Tagasiside küsitlus

2022.aastal kaardistasime lugejate tagasisidet Lääne-Nigula valla ajalehe sisu, kättesaadavuse ja loetavuse kohta, et selle toel ajalehte vajadusel sisukamaks muuta. 

Ajalehe tagasisideküsimustikule sai vastata läbi veebi ning paberkandjal Lääne-Nigula valla raamatukogudes alates 12. septembrist kuni 12. oktoobrini 2022.a. Küsimustikule vastas 92 inimest, millest 71 vastas veebipõhilisele ankeedile ning 21 paberkandjal. Tutvu lähemalt siit.