18.09.18

 

Võlanõustamisteenus

 

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Võlanõustamisteenust on osutanud Lääne-Nigula valla elanikele Sotsiaalne Kaasatus MTÜ, lisaks on võlanõustamisteenust saanud valla elanikud läbi töötuna arveloleku Eesti Töötukassas, kokku leppides teenusel osalemise oma juhtumikorraldajaga.