Vee-ettevõtjad

5.12.18

Noarootsi osavalla vee-ettevõtja Sutlepa, Pürksi külade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonipiirkondades: 

Haapsalu Veevärk AS

Telefon: 47 35010

E-post: info@hvv.ee 

Noarootsi osavalla vee-ettevõtjaks Dirhami küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonipiirkonnas:

Mellson Grupp OÜ 

Telefon: 5623 3232

E-post: info@portdirham.ee 

 

Veemajandus