Vee-ettevõtjad

Noarootsi osavalla vee-ettevõtja Pürksi ja Sutlepa külade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonipiirkondades: 

Haapsalu Veevärk AS

Telefon: 47 35010

E-post: info@hv.ee 

Noarootsi osavalla vee-ettevõtjaks Dirhami küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonipiirkonnas:

Mellson Grupp OÜ 

Telefon: 5623 3232

E-post: info@portdirham.ee 

 

Veemajandus