Noarootsi osavallavalitsus ootab vastuseid küsimustikule saamaks elanikelt tagasisidet osavalla toimise kohta, et paremini kavandada teenuseid elanikele ja planeerida arengutegevusi Noarootsi...

Noarootsi osavalla tagasiside küsitlus

Noarootsi osavallavalitsus ootab vastuseid küsimustikule saamaks elanikelt tagasisidet osavalla toimise kohta, et paremini kavandada teenuseid elanikele ja planeerida arengutegevusi Noarootsi...

01. veebruarist 2023 kehtivad AS Matsalu Veevärk teenustele uued hinnad. Seoses sellega on kõikidel klientidel, kellel on sõlmitud kvartaalne või poolaasta leping, võimalik erandkorras oma...

01. veebruarist 2023 kehtivad AS Matsalu Veevärk teenustele uued hinnad

01. veebruarist 2023 kehtivad AS Matsalu Veevärk teenustele uued hinnad. Seoses sellega on kõikidel klientidel, kellel on sõlmitud kvartaalne või poolaasta leping, võimalik erandkorras oma...

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 01. veebruarist 2023

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused.

Lääne-Nigula vald müüb enampakkumise korras paakauto.

Enampakkumise teade

Lääne-Nigula vald müüb enampakkumise korras paakauto.

Mereväe tuukrigrupp koostöös päästeametnikega korraldab väljaõppelaagri 13.02-17.02.2023.a Lääne-Nigula vallas, Kullamaa külas asuva tehisjärve ääres.

Mereväe tuukrigrupi ja päästeametnike väljaõppelaager Kullamaal

Mereväe tuukrigrupp koostöös päästeametnikega korraldab väljaõppelaagri 13.02-17.02.2023.a Lääne-Nigula vallas, Kullamaa külas asuva tehisjärve ääres.

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Torf (registrikood 10076240, aadress Tallinna mnt 26a, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond) poolt esitatud Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa...

Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Torf (registrikood 10076240, aadress Tallinna mnt 26a, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond) poolt esitatud Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa...

17. jaanuaril osales Lääne-Nigula valla kriisistaap koos koostööpartneritega Päästeameti poolt kohalikele omavalitsustele korraldatud lauaõppusel „KOV-79 SÄRTSU“.

Omavalitsused harjutavad Päästeametiga lauaõppusel valmisolekut elektrikatkestuseks

17. jaanuaril osales Lääne-Nigula valla kriisistaap koos koostööpartneritega Päästeameti poolt kohalikele omavalitsustele korraldatud lauaõppusel „KOV-79 SÄRTSU“.

Sihtasutus Läänemaa saatis omavalitsustele kinnitamiseks Läänemaa arengustrateegia 2035+ uuendatud versiooni projekti. Täiendavaid ettepanekuid saab esitada 29. jaanuarini 2023. a.

Läänemaa saab uue arengustrateegia

Sihtasutus Läänemaa saatis omavalitsustele kinnitamiseks Läänemaa arengustrateegia 2035+ uuendatud versiooni projekti. Täiendavaid ettepanekuid saab esitada 29. jaanuarini 2023. a.

Seoses üleminekuga uuele arveväljastuse süsteemile alates 01.01.2023 ei jõudnud osade klientide detsembrikuu e-arved internetipankadesse.

Teade detsembrikuu Matsalu Veevärk arvete kohta

Seoses üleminekuga uuele arveväljastuse süsteemile alates 01.01.2023 ei jõudnud osade klientide detsembrikuu e-arved internetipankadesse.

Lääne-Nigula Vallavolikogu otsib isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras.

Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

Lääne-Nigula Vallavolikogu otsib isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras.

Patareide hinnatõusu aitab ohjeldada nende kokkukogumine. Kui suudaksime usinamalt kasutatud patareid kogumiskasti viia, saaks neid kasutada uute patareide tootmiseks. See aitaks säästa kalleid...

Kuhu jõuab sinu vana patarei?

Patareide hinnatõusu aitab ohjeldada nende kokkukogumine. Kui suudaksime usinamalt kasutatud patareid kogumiskasti viia, saaks neid kasutada uute patareide tootmiseks. See aitaks säästa kalleid...

Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.12.2022 otsusega nr 1-3/22-51 tunnistati kehtetuks Risti Vallavolikogu 19.06.2013. a otsus nr 22 „Risti Golfiklubi detailplaneeringu kehtestamine". ...

Risti Golfiklubi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.12.2022 otsusega nr 1-3/22-51 tunnistati kehtetuks Risti Vallavolikogu 19.06.2013. a otsus nr 22 „Risti Golfiklubi detailplaneeringu kehtestamine". ...

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. KIK avab...

Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. KIK avab...

2023.  aastal muutub rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord ja mõned väljavõtted muutuvad tasuliseks. *Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult MK KOV ja selle eest...

2023. aastal muutub rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord ja mõned väljavõtted muutuvad tasuliseks.

2023.  aastal muutub rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord ja mõned väljavõtted muutuvad tasuliseks. *Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult MK KOV ja selle eest...

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele ja 20.12.2022 otsusele nr 9-3/2022-054 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.02.2023.a. järgmised teenushinnad: Vesi...

Uued teenushinnad Matsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele ja 20.12.2022 otsusele nr 9-3/2022-054 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.02.2023.a. järgmised teenushinnad: Vesi...

1. jaanuaril 2023 hakkab kehtima vanaduspensioniealistele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot.

Töötav pensionär, kontrolli tööandja juures oma maksuvaba tulu avaldus üle

1. jaanuaril 2023 hakkab kehtima vanaduspensioniealistele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot.

KMH aruande avalik arutelu toimub neljapäeval, 19.01.2023 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16.00.
Jaanuaris alustab Lääne-Nigulas Taebla Lasteaias tööd vanemlusprogrammi "Imelised aastad" uus lastevanemate grupp. Registreerimine on avatud!

Vanemlusprogrammi "Imelised aastad"

Jaanuaris alustab Lääne-Nigulas Taebla Lasteaias tööd vanemlusprogrammi "Imelised aastad" uus lastevanemate grupp. Registreerimine on avatud!

Seoses raskete lumeoludega lõpetatakse talihoolde tegemine järgmistel vähetähtsatel teelõikudel. Kõikidele majapidamistele on juurdepääsud tagatud. Loetletud teed on nn ringteed, mis...

Seoses raskete lumeoludega lõpetatakse talihoolde tegemine järgmistel vähetähtsatel teelõikudel.

Seoses raskete lumeoludega lõpetatakse talihoolde tegemine järgmistel vähetähtsatel teelõikudel. Kõikidele majapidamistele on juurdepääsud tagatud. Loetletud teed on nn ringteed, mis...

Siinkohal palun elanikelt mõistvat suhtumist. Pidava saju ja tormi korral ei ole vald võimeline tagama teeseisundinõudeid. Püüame lahti hoida suuremad teed. Igasse taluõue me kohe ei jõua.

Talvised liiklusolud

Siinkohal palun elanikelt mõistvat suhtumist. Pidava saju ja tormi korral ei ole vald võimeline tagama teeseisundinõudeid. Püüame lahti hoida suuremad teed. Igasse taluõue me kohe ei jõua.