Alates 01.02.2022 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 01. veebruarist 2022

Alates 01.02.2022 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi...

Alates 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet Omniva asemel tegema AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security. Pensionid, toetused ja hüvitised tuuakse koju...

Pensionid, toetused ja hüvitised toob edaspidi koju Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security

Alates 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet Omniva asemel tegema AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security. Pensionid, toetused ja hüvitised tuuakse koju...

Eelmise aasta sügisel valisime oma kohalikesse volikogudesse kokku 1717 inimest. Milline on see keskmine saadik, kellele Eesti inimeste poolt usaldati tulevaks neljaks aastaks kohaliku elu...

Kohaliku volikogu saadiku koondportree

Eelmise aasta sügisel valisime oma kohalikesse volikogudesse kokku 1717 inimest. Milline on see keskmine saadik, kellele Eesti inimeste poolt usaldati tulevaks neljaks aastaks kohaliku elu...

Linnamäe Lasteaed vajab toimekat ja rõõmsameelset õpetaja abi 1,5-3 a laste rühma põhitöötaja töövõimetuslehel viibimise ajaks. Õpetaja abi põhiülesanded on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö...

Linnamäe lasteaed vajab kokka ja õpetaja abi

Linnamäe Lasteaed vajab toimekat ja rõõmsameelset õpetaja abi 1,5-3 a laste rühma põhitöötaja töövõimetuslehel viibimise ajaks. Õpetaja abi põhiülesanded on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö...

Noarootsi osavallakogu said omale juhid ja toetas osavallavanema kandidaati Neljapäeval, 13. jaanuaril 2022 kogunes volikogu esimehe Mikk Lõhmuse kutsel esimesele koosolekule ...

Noarootsi osavallakogu sai omale juhid ja toetas osavallavanema kandidaati

Noarootsi osavallakogu said omale juhid ja toetas osavallavanema kandidaati Neljapäeval, 13. jaanuaril 2022 kogunes volikogu esimehe Mikk Lõhmuse kutsel esimesele koosolekule ...

Martna ja Palivere osavallakogu said omale juhid ja toetasid osavallavanema kandidaati Kolmapäeval, 12. jaanuaril kogunesid volikogu esimehe Mikk Lõhmuse kutsel esimesele koosolekule ...

Martna ja Palivere osavallakogu said omale juhid ja toetasid osavallavanema kandidaati

Martna ja Palivere osavallakogu said omale juhid ja toetasid osavallavanema kandidaati Kolmapäeval, 12. jaanuaril kogunesid volikogu esimehe Mikk Lõhmuse kutsel esimesele koosolekule ...

Eesti Kaitseväe väljaõppe harjutused toimuvad Piirsalu alal (katastritunnus 68001:003:0279) 13-14. jaanuaril ja 17.-18.jaanuaril 2022.a. kell 08-20 Väljaõppe käigus kasutatakse...

Eesti Kaitseväe väljaõppe harjutused jaanuarikuus

Eesti Kaitseväe väljaõppe harjutused toimuvad Piirsalu alal (katastritunnus 68001:003:0279) 13-14. jaanuaril ja 17.-18.jaanuaril 2022.a. kell 08-20 Väljaõppe käigus kasutatakse...

Esmaspäeval, 10. jaanuaril kogunes esimesele istungile Taebla osavallakogu. Osavallakogu esimeheks valiti ühehäälselt  Jaanus Mägi  ning aseesimeheks Arvo Ninn.  Vallavanem...

Taebla osavallakogu sai omale juhid ja toetas osavallavanema kandidaati

Esmaspäeval, 10. jaanuaril kogunes esimesele istungile Taebla osavallakogu. Osavallakogu esimeheks valiti ühehäälselt  Jaanus Mägi  ning aseesimeheks Arvo Ninn.  Vallavanem...

Vallavanem Janno Randmaa viibib puhkusel 12. jaanuarist kuni 19. jaanuarini 2022. Teda asendab majandusosakonna juhataja/abivallavanem Taivo Kaus, telefon 512 7342, e-post...

Vallavanem Janno Randmaa puhkab

Vallavanem Janno Randmaa viibib puhkusel 12. jaanuarist kuni 19. jaanuarini 2022. Teda asendab majandusosakonna juhataja/abivallavanem Taivo Kaus, telefon 512 7342, e-post...

Osavallakogu esimeheks valiti Kaido Rehkalt ning aseesimeheks Lea Lai. Osavallavanema ametikohale toetati Rein Kruusmaa kandidatuuri.

Risti osavallakogu sai omale juhid ja toetas osavallavanema kandidaati

Osavallakogu esimeheks valiti Kaido Rehkalt ning aseesimeheks Lea Lai. Osavallavanema ametikohale toetati Rein Kruusmaa kandidatuuri.

Kolmapäeval, 5. jaanuaril 2022. a toimusid esimesed osavallakogude istungid Orul ja Kullamaal.

Oru ja Kullamaa osavallakogud said omale juhid ja toetasid osavallavanema kandidaate

Kolmapäeval, 5. jaanuaril 2022. a toimusid esimesed osavallakogude istungid Orul ja Kullamaal.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb ühe inimese kohta alla 1126 eurot kuus.

Lääne-Nigula Vallavalitsus alustab energiakulude kompenseerimiseks avalduste vastuvõtmist 10.01.2022

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb ühe inimese kohta alla 1126 eurot kuus.

Taebla Kool ootab alates 7.märtsist oma meeskonda klassiõpetajat (1,0 ametikohta, asendusõpetaja) Ootused kandidaadile: põhikooliõpetaja kvalifikatsiooninõuded –...

Taebla Kool korraldab avaliku konkursi klassiõpetaja ametikohale

Taebla Kool ootab alates 7.märtsist oma meeskonda klassiõpetajat (1,0 ametikohta, asendusõpetaja) Ootused kandidaadile: põhikooliõpetaja kvalifikatsiooninõuded –...

Lääne-Nigula valla territooriumil tegelevad lumetõrjega järgmised ettevõtted: Taebla alevik, Turvalepa, Nigula, Kadarpiku, Kedre, Leediküla, Pälli, Kirimäe, Nihka, Koela, Tagavere - OÜ...

Lumetõrje 2022 talveperioodil

Lääne-Nigula valla territooriumil tegelevad lumetõrjega järgmised ettevõtted: Taebla alevik, Turvalepa, Nigula, Kadarpiku, Kedre, Leediküla, Pälli, Kirimäe, Nihka, Koela, Tagavere - OÜ...

  Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et 10. jaanuariks peavad kõik 2021. aastal raieõigust ja metsamaterjali ostnud või müünud isikud esitama metsatehingute teatise. Teatiste...

MTA tuletab meelde: anna teada, kui oled sel aastal teinud metsatehinguid

  Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et 10. jaanuariks peavad kõik 2021. aastal raieõigust ja metsamaterjali ostnud või müünud isikud esitama metsatehingute teatise. Teatiste...

Risti rongiraadioside masti ja turvangusüsteemide seadmekonteineri projekteerimistingimuste avatud menetluse teade Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab...

Teade

Risti rongiraadioside masti ja turvangusüsteemide seadmekonteineri projekteerimistingimuste avatud menetluse teade Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab...

Lääne-Nigula vallavalitsus ootab ettepanekuid, keda tunnustada Lääne-Nigula valla aukodaniku, valla teenetemärkide ning 2021 aasta tegu tiitlitega. Ettepanekuid tunnustamiseks saavad esitada kõik...

Tunnustamise taotlusi saab esitada kuni 30. detsembrini 2021. a

Lääne-Nigula vallavalitsus ootab ettepanekuid, keda tunnustada Lääne-Nigula valla aukodaniku, valla teenetemärkide ning 2021 aasta tegu tiitlitega. Ettepanekuid tunnustamiseks saavad esitada kõik...

22.12.2021. a toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Pürksi kultuurimajas, kus osalesid kõik volikogu liikmed. Volikogu valis istungil vallavanemaks Aivar Riisalu, kellele anti volitused...

Kokkuvõte Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.12.2021. a istungist

22.12.2021. a toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Pürksi kultuurimajas, kus osalesid kõik volikogu liikmed. Volikogu valis istungil vallavanemaks Aivar Riisalu, kellele anti volitused...

Alates 03.01.2022 muudetakse Läänemaa avaliku bussiliini nr. 21 Haapsalu – Hara – Pürksi sõiduplaani.

Läänemaa avalike bussiliinide muudatused alates 03.01.2022

Alates 03.01.2022 muudetakse Läänemaa avaliku bussiliini nr. 21 Haapsalu – Hara – Pürksi sõiduplaani.

Eelarve kärpe eesmärgil on Transpordiamet teinud Ühistranspordikeskustele teatavaks, et iga keskuse liinivõrgust tuleb leida võimalus 2%liseks kokkuhoiuks. Mis tähendaks madalama täituvusega...

Avalikel kaugliinidel kinnitati uued hinnad

Eelarve kärpe eesmärgil on Transpordiamet teinud Ühistranspordikeskustele teatavaks, et iga keskuse liinivõrgust tuleb leida võimalus 2%liseks kokkuhoiuks. Mis tähendaks madalama täituvusega...