Valimisliit Tugevad Kogukonnad, EKRE ja Eesti Reformierakond allkirjastasid Lääne-Nigula koalitsioonilepingu

Valimisliit Tugevad Kogukonnad, EKRE ja Eesti Reformierakonna pressiteade:

 

Valimisliidu Tugevad Kogukonnad esindaja Mikk Lõhmus, EKRE esindaja Hardi Rehkalt ja Eesti Reformierakonna esindaja Jaanus Ratas allkirjastasid neljapäeval, 28. oktoobril koalitsioonilepingu Lääne-Nigula valla juhtimiseks järgmisel 4 aastal.

Loodud koalitsioon näeb Lääne-Nigula valda atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonnana ning uuendusliku omavalitsusena, kus kõigil on hea elada.

Mõned koalitsiooni olulisemad tegevused lähima 4 aasta jooksul on järgmised:

  • Sünnitoetus kasvab 1000 euroni;
  • Ranitsatoetus kasvab 250 euroni;
  • Käivitatakse õpetaja- ja tugispetsialisti stipendium ja motivatsioonisüsteem;
  • Kahekordistub kaasav eelarve;
  • Alustatakse volikogu istungite veebiülekannetega

Koalitsioon leiab, et valla koolivõrk peab lähima 4 aasta jooksul säilima, samaaegselt tuleb tõhustada koolide omavahelist koostööd, tugevdada hariduse tugiteenuste keskust (koolipsühholoogid, eripedagoogid jms) ning panustada koolide õppevarasse, hoonetesse ja spordiplatsidesse.

Kohalikku elukeskkonda oluliselt mõjutavad arendused (tuulepargid, päikesepargid, karjäärid jms) saavad sündida vaid valla, kogukonna ja arendaja ühisel kokkuleppel. Vald peab suutma neid kokkuleppeid eest vedada.

Koalitsioonilepingus on käsitletud ka kogukondade jaoks olulisi väiksemaid teemasid, näiteks taastame Palivere lasteaia köögi.

Investeeringute kavandamisel lähtume kehtivast eelarvestrateegiast ja teehoiukavast.

Koalitsiooni kandidaat volikogu esimehe kohale on Mikk Lõhmus, kandidaadid aseesimeeste kohale Jaanus Ratas ja Hardi Rehkalt.

Vallavanema ametikohale kuulutame avaliku konkursi.

Koalitsioonilepingu terviktekst