« Tagasi

Tunnustamise taotlusi saab esitada kuni 30. detsembrini 2021. a

Märkame ja tunnustame

Võtke korraks aeg maha ja mõelge lõppeva aasta peale, kindlasti meenub vahvaid tegusid ja toimekaid inimesi,  kes väärivad meie tänu ja tunnustust.

Lääne-Nigula vallavolikogu kõrgeim tunnustus on valla aukodaniku tiitel,mis antakse isikule erilise auavaldusena Lääne-Nigula vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest ning sellega kaasneb valla vapimärk

Varasematel aastatel on Lääne- Nigula valla aukodanikuks nimetatud Leevi Reinaru, Vladimir Belovas, Jaak Mullo, Saamo Heldema, Ülo Loorens, Vaike Liiv, Juhan  Lukk, Hedvig Kokk, Aili Nõupuu, Viive Ernesaks, Laine Belovas ja Jaanus Mägi.

Lääne-Nigula vallavalitsuse suurimateks  tunnustusteks on suur teenetemärk või teenetemärk, mis antakse austusavaldusena inimesele, kes on töös, õpingutes, kodanikuühiskonna tegevuses või muul moel oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Lääne-Nigula  valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule ning on  saavutanud valla, maakonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil  silmapaistvaid tulemusi.

Lääne-Nigula valla Aasta tegu tiitliga tunnustatakse erinevates valdkondades silmapaistnud inimesi, asutusi, organisatsioone, kelle tegevuse läbi on 2021 aastal muutunud paremaks meie igapäevaelu  kogukondades või vallas tervikuna.

Ootame ettepanekuid tunnustamaks tiitliga aasta noor, aasta ettevõtja, aasta kultuuritegu, aasta sporditegu, aasta haridustegu, aasta tegu.

Aasta tegu kategooriasse saab esitada ettepanekuid, mis eelnevasse loetellu ei sobitu, näiteks kandidaat on  panustanud kogukonna ühtekuuluvus- ja arendustegevusse, korraldanud olulise tähtsusega ettevõtmisi, toonud vallale tuntust ja kujundanud valla head mainet.

Lääne-Nigula vallavalitsus ootab ettepanekuid, keda tunnustada Lääne-Nigula valla aukodaniku, valla teenetemärkide ning 2021 aasta tegu tiitlitega!

Ettepanekuid tunnustamiseks saavad esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ootame ettepanekuid 30.detsembriks 2021!

Valla kodulehel https://www.laanenigula.ee/tunnustamine on leitavad taotluste vormid ning ettepanekuid ootame e-posti aadressile vv@laanenigula.ee või  Haapsalu mnt 6, Taebla alevik.