Märkame ja tunnustame

Märkame ja tunnustame

Kui mõtleme tagasi lõppeva aasta peale siis kindlasti meenub vahvaid tegusid ja toimekaid inimesi, kes väärivad meie tänu ja tunnustust.

Lääne-Nigula vallavolikogu kõrgeim tunnustus on valla aukodaniku tiitel, mis antakse isikule erilise auavaldusena Lääne-Nigula vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest ning sellega kaasneb valla vapimärk

Varasematel aastatel on Lääne- Nigula valla aukodanikuks nimetatud Leevi Reinaru, Vladimir Belovas, Jaak Mullo, Saamo Heldema, Ülo Loorens, Vaike Liiv, Juhan  Lukk, Hedvig Kokk, Aili Nõupuu, Viive Ernesaks, Laine Belovas, Jaanus Mägi, Helve Tellei, Loit Lepalaan ja Tõnis Peikel.

Lääne-Nigula valla teenemärk antakse tänutähena inimesele, kes on töös, õpingutes, kodanikuühiskonna tegevuses või muul moel oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Lääne-Nigula  valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule ning on  saavutanud valla, maakonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil  silmapaistvaid tulemusi.

Lääne-Nigula valla Aasta tegu tiitliga tunnustatakse erinevates valdkondades, aasta noor, aasta ettevõtja, aasta kultuuritegu, aasta sporditegu, aasta haridustegu, aasta tegu ja aastate tegu, silmapaistnud inimesi, asutusi, organisatsioone, kelle tegevuse läbi on 2022 aastal muutunud paremaks meie igapäevaelu  kogukondades või vallas tervikuna.

Ootame tunnustamise ettepanekuid 20.detsembriks 2022!

Valla kodulehel on leitavad taotluste vormid ning ettepanekuid ootame e-posti aadressile vv@laanenigula.ee või  Haapsalu mnt 6, Taebla alevik.

 

Rohkem infot siit. 

Foto: Eduard Laur