Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja vallas 2022-2023 õppeaastal tööle asuva õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi taotlusvooru

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja vallas 2022-2023 õppeaastal tööle asuva õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi taotlusvooru

2022. a õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi taotluste esitamise tähtajaks on 15. september 2022. Taotlusi saab esitada Lääne-Nigula Vallavalitsuse kehtestatud vormil ja taotlus tuleb esitada aadressile vv@laanenigula.ee

Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi saab taotleda järgmiselt:

  1. Statsionaarse- või mittestatsionaarse magistriõppe nominaalaja üliõpilane, kes omandab õpetaja, lasteaiaõpetaja või tugispetsialisti kutset ja kes peale õpingute lõppemist asub vähemalt kolmeks aastaks õpetaja või tugispetsialistina tööle Lääne-Nigula valla asutusse. Stipendiumi makstakse perioodil september kuni juuni, kokku kuni 3000 eurot;

  2. Lääne-Nigula valla asutusesse tööle asuv kutsega õpetaja või tugispetsialistile makstakse stipendiumi üks kalendriaasta kokku kuni 3600 eurot aastas;
  3. Lääne-Nigula valla asutuses õpetajana või tugispetsialistina töötav isik tööalaseks enesetäiendamiseks (nt õpetajakutse omandamine, töö seisukohalt olulistel täienduskoolitustel või kursustel osalemine) makstakse stipendiumi ühekordselt kuni 1500 eurot.

Taotluse vormi leiad siit. 

Küsimuste korral saab infot haridusnõunik   Solveig Edasi  5668 1667 

Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi statuut