Ootame vallaelanikelt 2022. aasta kaasava eelarve ettepanekuid!

Ootame vallaelanikelt  2022. aasta kaasava eelarve ettepanekuid!

Kaasav eelarve  annab vallaelanikele võimaluse osaleda valla eelarves ettenähtud rahasumma kasutusotsatarbe määramisel.

2022 aastal on kaasavaks eelarveks 80 000 eurot ja see jaguneb kõikide osavaldade vahel  võrdselt.

  • Investeeringuobjekt peab olema avalikult kasutatav, projektiga seotud kulutused teostatavad eelarveaasta jooksul ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevateks aastateks. Investeeringuprojektiks võib olla näiteks vajaliku inventari soetamine, remont või ehitus.

 

  • Kaasava eelarve ettepanekul võiks olla võimalikult lühike ja konkreetne nimetus ning kirjelduses seletage sisu kõigile arusaadavalt lahti. Praktika on näidanud, et kaasava eelarve ettepanekute hääletaja teeb valiku paljuski ettepaneku nime ja kirjelduse põhjal. Mõelge loovalt!

 

  • Lisaks  ettepanekule tuleb esitada ka eelarve. Mõelge eelarve hoolega läbi, näiteks kas inventari ostmisel lisandub ka transpordi või paigaldamise vms kulu. Vajadusel küsige nõu oma idee ja eelarve osas osavallavalitsusest.

 

Kaasava eelarve ettepanekute esitamise periood on 20. aprill kuni 20. mai 2022. a.

Ettepanek esitatakse digiallkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee või VOLISe keskkonnas.

Elektroonilise hääletuse perioodist anname täpsemalt teada valla kodulehel ja FB lehel.

Kontaktisik kaasava eelarve menetluses on Varje Paaliste, varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191.

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord

Kaasava eelarve ettepaneku vorm