Tunnustus - aasta keskkonnasõbralik omavalitsus 2020

Lääne-Nigula vallavalitsus osales Keskkonnaministeerium ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt korraldatud konkursil „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus", kus saadi tunnustus - aasta keskkonnasõbralik omavalitsus 2020.

Konkursi eesmärk on selgitada välja kohalikud omavalitsused, kes on oma tegevusega panustanud negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustanud looduslähedast elukeskkonda ning suurendanud elanike keskkonnateadlikkust.

Kõik osalenud kohalikud omavalitsused olid teinud tegevusi, mis vähendab negatiivset mõju keskkonnale, väärtustab meie looduskeskkonda ning suurendab elanike keskkonnateadlikkust. Loe lähemalt