Kullamaa Osavallakogu koosolek 23.09.2019

Kullamaa Osavallakogu koosolek toimub 23. septembril  kell 15.00 Kullamaa  Osavallavalitsuse majas koosolekute saalis.

Päevakord:

1. Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2022 läbivaatamine

2. Eelarvestrateegia läbivaatamine.

3. Arvamuse andmine Lääne-Nigula valla tuuleparkide teemaplaneeringu algatamise osas;

4. Arvamuse andmine maareformi läbiviimiseks iseseisva kasutusvõimeta maaüksustel

5. Osavallavanema info ja koosolekul algatatud küsimused