SPORDIKLUBID SAAVAD TAOTLEDA 2020. AASTAKS TEGEVUSTOETUST

Lääne-Nigula vallas tegutsevad spordiklubid, kes on nõuetekohaselt registreerinud oma tegevuse Eesti Spordiregistris saavad vallalt taotleda spordiühenduste tegevustoetust.

Toetuse suurus arvestatakse spordiklubis tegutsevate treeningrühmade arvu, juhendajate, treenerite kvalifikatsiooni ja treeningrühmade vanuselise koosseisu järgi. Laste ja noorte treeninggrupid ning kutsekvalifikatsiooniga treeneriga treeninggrupid saavad suurema toetuse. Tegevustoetus on mõeldud treeningtegevuse korraldamiseks, spordiinventari soetamiseks, projektide omafinantseeringuks ja muudeks sporditegevuse läbiviimiseks vajalikeks kulutusteks.

NB! 2020. aastaks spordiklubide tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 01.detsember 2019!

Digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus koos osalejate nimekirjaga esitada Lääne-Nigula vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee

Taotluse vorm                Treeninggrupid osalejate nimekirja vorm

Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise kord

Teavet jagab: Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191

2020. aasta spordiürituste korraldamise toetuste taotlemiseks kuulutab vallavalitsus välja eraldi taotlusvooru peale vallaeelarve vastuvõtmist.