27.04.23

Martna Osavalla tänukiri

Martna Osavalla tänukirjade saajad aastal 2023

1. Marju Kasterpalu, pikaajalise ja pühendunud töö eest MTÜ Martna Päevakeskuse juhtimisel ja kogukonnaelu edendamisel.                  

 

Martna Osavalla tänukirjade saajad aastal 2022

Üdruma ja Rõude tantsupäeval osalemise ja osavalla kultuurielu elavdamise eest:    

1. Haapsalu tantsurühma Margareta juhendaja EHA TOOMSAR

2. Ridala tantsurühma Tamme Daamed juhendaja  HILJA TAMM

3. Kivi-Vigala tantsurühma Kullerkupud juhendaja  HELI LINTS

4. Lihula tantsurühma Tantsulust 60+  juhendaja  MARJE HINSBERG

5. Üdruma tantsurühma Rõõmurullid juhendaja TIIU NIGUL

6. Hanila kapelli juhendaja  VELLO TÜÜR

 

Martna Osavalla tänukirjade saajad aastal 2020

1. Silvi Rehkalt, Ohtla Pritsikuuri taastamise ja kauaaegse Ohtla külaelu ning külakokkutulekute korraldamise eest;

2. Hans Mansberg, Ohtla Pritsikuuri taastamistööde eest.

 

Martna Osavalla tänukirja saaja aastal 2018

1. Rõude küla selts, aktiivse vabatahtliku tegevuse eest, kohalikule kogukonnale ja külalistele suunatud ürituste korraldamisel ja kohaliku elu elavdamisel.

 

Martna Vallavalitsuse tänukiri

 

Martna Vallavalitsuse tänukirjade saajad aastal 2013

  • Aire Aljaste, pikaajalise ja särava töö eest Martna Lasteaia õpetajana;

  • Liili Merimaa, pikaajalise töö eest Martna Põhikooli ja Martna Lasteaia õpetajana;

  • Virve Raagmaa, kohusetundliku töö eest Rõude külamaja perenaisena;

  • Hardi Rehkalt, valla elu tasakaaluka juhtimise ja hoidmise eest;

  • Kristhel Valper, õppetöövälise koolielu suurepärase korraldamise eest;

  • Raimond Lunev, hea koostöö eest Martna Vallavalitsusega;

  • Urmas Robam, hea koostöö eest Martna Vallavalitsusega;

  • Valmar Gilden, hea koostöö ja Kasari piirkonna elu elavdamise eest.

Martna Vallavolikogu tänukiri

 

Aastal 2012 anti

Tänukiri Triin Paalo'le Martna valla lipu, aukodaniku- ja teenetemärgi loomise  eest.

Martna valla teenetemärk

 

Aastal 2012 anti teenetemärk:

 

1. Arvo Ninn'ile pikaajalise töö eest volikogu esimehena, ettevõtjana ja Martna valla elanike heaolu eest seisjana.

2. Rait Talvoja'le Martna valla ajalugu tutvustavate raamatute kirjutamise eest.

3. Margus Kasterpalu'le Martna valda teatrikunsti toomise eest ja seeläbi ka Martna valla Eestile tutvustamise eest.

4. Aino Kivipuur'ile pikaajalise töö eest Martna Vallavalitsuses ja olulise panuse eest sotsiaalvaldkonnas.

5. Kairi Mustjatse'le, kes on erapooletu ja õiglane õpetaja, kellel on oluline osa Martna Põhikooli infotehnoloogia alases arengus ja kes on Comenius projektiga arendanud koostööd teiste riikide koolidega.

6. Peeter Paenurm'ele, kes Martna koguduse õpetajana on andnud pika aja jooksul suure panuse koguduse arenguks.

7. Marju Kasterpalu'le pikaajalise ja pühendunud töö eest Martna lasteaia juhtimisel, MTÜ Martna Päevakeskuse juhina ning kogukonnaelu ja ühistegemiste edendamise eest.

8. Ants Maripuu'le pikaajalise ja pühendunud töö eest Rõude küla seltsis ning kogukonnaelu ja ühistegemiste edendamise eest.

9. Tiit Seiton'ile, kes pikaaegse maadlustreenerina on kasvatanud meie noortes väärikust, kohusetunnet ja hoolivust oma kaaslaste suhtes.

10. Varje Sander'ile pikaajalise ja olulise panuse eest Oonga piirkonna elanike esindamisel.

11. Marge Kanna'le pikaajalise ja olulise panuse eest Kasari piirkonna elanike esindamisel.

 

Martna valla aukodaniku nimetus

Aastal 2012 anti aukodaniku nimetus:

1. Toivo Kivipuur'ile (postuumselt) Martna valla erilise austusavaldusena pikaajalise töö eest 

 

Martna valla esimese vallavanemana ja Martna valla arendaja;

2. Juhani Tynjälä'le pikaajalise koostöö eest Martna ja Marttlia valla vahel;

3. Valeri Ruuse'le pikaajalise töö eest Martna Vallavalitsuses Martna valla arendaja.