Martna osavald

Martna osavald asub Lääne maakonna keskosas Matsalu lahe kirdekaldal. Naabriteks on lõunas Lääneranna vald, ühispiiriks Kasari jõgi, läänes Haapsalu linn.

Martnat läbivad Tallinn-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee, mida mööda liigub aastas ligi 350 000 sõidukit ja 950 000 reisijat ning, mis on üks riigi tugimaanteedest ning Haapsalu-Laiküla maantee ja Palivere-Oonga maantee.

Martna küla asub 25 km kaugusel Haapsalu linnast, vallakeskusest Taeblast on kaugus 13 km. Tallinn asub Martnast 100 km kaugusel.

Martna osavald on oma pindalalt, 269 km2.Külade kaugus valla keskusest Martnast on 10 kuni 15 km. Martna osavalla koosseisu kuulub 34 küla.

Martna rahvastik paikneb väga ebaühtlaselt. Nelja suurema asula: Martna, Kirna, Kasari ja Rõude elanike arv moodustab valla rahvastikust 45 %. Haapsalu-Lihula maantee, Kirimäe-Keskvere maantee ja Palivere-Oonga maantee äärsetesse ning selle vahetusse ümbrusse on koondunud üle 70 % elanikest. Rahvastiku keskmine asustustihedus on 4 inimest ühe ruutkilomeetri kohta.

 

Martna osavalla vapp

 

 

Põhjendus:

Käesolev vapp on vallas kasutusel alates 1993. aastast. Vapi koostamisel on aluseks võetud Martna kiriku ja kihelkonna ajalugu. Nimi "Martna" on seotud Püha Martiniga, keda on kujutatud vapikilbi parempoolsel väljal, annetamas kerjusele poolt oma sinelist. Taustaks on Eesti riigilipu sini-mustvalge rahvusvärvide kombinatsioon, mis sümboliseerib ühtekuuluvustunnet. Kilbi vasakpoolsel väljal on kujutatud osa Läänemaa vapist. Auraga merikotkas on Läänemaa ajalooline vapilind Saare-Lääne piiskopkonna asutamise ajast.

 
Martna osavalla lipp

Lipp on jagatud horisontaalselt kolmeks osaks. Ülemine osa on Eesti riigilipu sinist värvi ja moodustab 1/6 lipu laiusest. Keskmine osa on valge ja moodustab 4/6 lipu laiusest. Alumine osa on Eesti riigilipu sinist värvi ja moodustab 1/6 lipu laiusest. Lipu valge osa keskel on stiliseeritud valla vapp, millel on kujutatud punase kuuega ratsanik hobuse seljas, kerjus ja vasakule pööratud pea ning väljasirutatud tiivaga must kotkas. Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7:11, lipu normaalsuurus on 105 x 165 cm.