29.03.22

9.03.22

 

Tule meile, päriselt!

 

Kaunid liivarannad, soomassiivid, ulatuslikud põllumaad, tegusad inimesed- igal paikkonnal oma lugu ja traditsioonid. 

Kaugel linnakärast ja samas nii lähedal!

Tallinn on parajalt kaugel ja maakonnakeskus Haapsalu üsna lähedal!

Meie 115 küla pakuvad mitmeid võimalusi oma kodu rajamiseks neile, kellele meeldib tasakaalukas, maalähedane elulaad, kuid soovi korral saab pooleteisetunnise sõiduajaga sukelduda linnamelusse!

Linlikuma eluviisi soovijad leiavad endale sobiva kodu Taeblas, Paliveres, Ristil ja Linnamäel!

Kodulähedased igapäevaeluks vajalikud teenused- igast  valla maismaapunktist jõuab mõnekümne minutiga lähima raamatukoguni, lasteaiani, koolini, noortekeskuseni!

Mitmekesist tööhõivet pakkuvad võimalused- kodukontor või büroopinnad kaugtööks, väiksemad ja suuremad erinevate tegevusaladega  ettevõtted! Arenevad tootmisalad ootavad ettevõtlikke inimesi!

Üle Eesti tuntud ettevõtetest asuvad meil Rannarootsi Lihatööstus, Linnamäe Lihatööstus, Roosta Puhkeküla, Mullo Transport, AS Pal-Klaas, AS Cipax, AS Tradex, Dirhami Kalakohvik, Tammejuure Mahetalu ja paljud teised.

Meie valda läbib 25 km ulatuses endist raudteetammi mööda kulgev Turba-Haapsalu tervisetee, mida mööda on soovi korral võimalik sõita rattaga Turbasse rongi peale või Haapsallu merd ja kultuuri nautima. Valda läbivad eurovelo rattateed ja rannikuala matkatee, Nõvalt aga algavad mitmed Eestist läbivad matkarajad.

Kui tekib küsimusi, võta palun julgesti ühendust vv@laanenigula.ee

 

MIDA ELANIK OMA VALLALT OODATA VÕIB ?

Haridus
 • Meie vallas on 6 lasteaeda ja 2 lasteaed-põhikooli, kus lapsevanem tasub lasteaialapse eest vaid osalustasu, lasteaia toit Lääne-Nigula valla lapsele tasuta.
 • Kui samast perest käib lasteaias kaks või enam last, tasub lapsevanem teise lapse eest osalustasu 50% ning ülejäänud laste osalus lasteaias on tasuta.
 • Meie vallas on 2 lasteaed-põhikooli (Nõva, Noarootsi), 5 põhikooli (Taebla, Palivere, Risti, Martna, Oru) ja lisaks munitsipaalgümnaasiumina Kullamaa Keskkool. Riigigümnaasiumid asuvad Haapsalus (Läänemaa Ühisgümnaasium) ja Noarootsis (Noarootsi Gümnaasium)
 • Meie valla koolide juures tegutsevad huviringid on lapsevanemale tasuta.
 • Meie valla koolide õpilasi sõidutavad kodu ja kooli vahet koolibussid, vajadusel makstakse vanemale transpordikompensatsiooni.
 • Meie valla lastel on õppimine väljaspool valda asuvates huvikoolides tasuta, vanem tasub vaid tavapärase omaosaluse. Vallas tegutsevad huvikoolidena Haapsalu Muusikakooli Risti pärimusmuusika filiaal ja Palivere puhkpilli filiaal, samuti FC Nõmme Kalju jalgpalliklubi Risti treeningrühm.
 • Meie valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendamise ja arengu toetamiseks ning  haridustee tunnustamiseks maksab vald haridusstipendiumit.
 • Valla õpilasi tunnustatakse silmapaistvate haridusalaste saavutuste eest- kiitusega põhikooli lõpetamine, medaliga gümnaasiumi lõpetamine, silmapaistev esinemine olümpiaadidel.
Kultuur ja noorsootöö
 • Meie vallas tegutseb 11 raamatukogu või raamatukogu tegevuskohta.
 • Noorekeskused asuvad Taeblas, Linnamäel, Paliveres, Ristil, Kullamaal, Martnas, Noarootsis, Sutlepas, Nigulas.
Sotsiaaltoetused
 • Lapse sünnitoetus on 1000 eurot, mis makstakse välja kolmes osas.
 • Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 250 eurot.
 • Üldhariduskoolis õppivale õpilasele või tema vanemale kompenseeritakse vajadusel ühstranspordi või isikliku auto sõidukulusid.
 • Vallavalitsus maksab ka erinevaid sissetulekust sõltuvaid toetusi, mille eesmärk on soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet ja katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid.
 

VALLAVÕIM

Taeblas asuvasse vallamajja võid alati helistada telefonil 472 0300 või saates e-kirja aadressil vv@laanenigula.ee

Palju vajalikku infot saab kodulehelt www.laanenigula.ee või Facebookis

Ametnike kontaktid leiad koduleheküljelt