HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 01.02 - 01.04.2024.

Alates 01.02.2024 algab Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulikud ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2024, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2024. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond, puuetega isikud ja vanaduspensionärid

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest. Toetuse hulka arvestatakse 2019-2023 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa.

  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
  • Iga valdkonna jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul. 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused võta siit https://pilv.rtk.ee/s/sH5WcWXY7zs3sb4   Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt rohkem infot: https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 01.02.2024.a ja esitamise viimane tähtpäev on 01.04.2024.a.

Lisainfo: Programmi koordinaator
Olev Peetris
taristunõunik
telefon +372 504 9561
e-post olev.peetris@laanenigula.ee

 

 

Hajaasustuse programm 2023

Alates 01.02.2023 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. 2023 toetuse saajad

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad siit.                

avaneb uues vahekaardis

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2023, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2023. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond, puuetega isikud ja vanaduspensionärid.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest. Toetuse hulka arvestatakse 2018-2022 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa.

Taotlused tuleb saata e-posti aadressile  vv@laanenigula.ee

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab  Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt

 Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 01.02.2023.a ja esitamise viimane tähtpäev on 03.04.2023.a.

Lisainfo Lääne-Nigula vallas: Olev Peetris - taristunõunik, mobiil 5049561, e-post olev.peetris@laanenigula.ee

 

 

Hajaasustuse programm 2022

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 01. veebruarist 2022 - 2022. a toetuse saajad

Alates 01.02.2022 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.  dokumendid võta siit

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2022, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2022. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond, puuetega isikud ja pensionärid

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest. Toetuse hulka arvestatakse 2017-2021 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab Lääne-Nigula valla kodulehelt ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm#toetatavad-tegevused

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 01.02.2022.a ja esitamise viimane tähtpäev on 01.04.2022.a.

 

Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2021. aastal - 2021 saajate nimekiri

Alates 01.02.2021 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.  

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2021, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2021. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega isikud.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 01.02.2021.a ja esitamise viimane tähtpäev on 01.04.2021.a.

 

Hajaasustuse pogramm 2020

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2020. aastal - saajate nimekiri

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist 2020

Alates 17.02.2020 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2020, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2020. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega isikud.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab valla kodulehelt: https://www.laanenigula.ee/et/hajaasustuse-programm.

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 17.02.2020.a ja esitamise viimane tähtpäev on 17.04.2020.a.

Dokumendid võta siit:

Toetuse kasutamise aruanne võta siit

 

Hajaasustuse pogramm 2019

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2019. aastal - nimekiri

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 11. märtsist 2019

Alates 11.03.2019 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2019, millele nad toetust taotlevad.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2019. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega isikud.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab siit:

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 11.03.2019.a ja esitamise viimane tähtpäev on 13.05.2019.a.

 

Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2018. aastal - nimekirja vaata siit

 

 

Rohkem infot hajaasutuse programmi kohta loe siit.

Lisainfo Lääne-Nigula vallas:

Olev Peetris
Taristunõunik
Telefon 4720304; mobiil 5049561, e-post olev.peetris@laanenigula.ee