HAJAASUSTUSE PROGRAMM

 

 

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. Tutvu ka seletuskirjaga.

Programmi tingimused:
Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

 

Rohkem infot loe siit


Hajaasustuse programmi kohta saate küsida:

Olev Peetris
teede- ja kommunaalnõunik
telefon 504 9561
olev.peetris@laanenigula.ee

 

_______________________________________________________________________________

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2020

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2020. aastal - saajate nimekiri

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist 2020

Alates 17.02.2020 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2020, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2020. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega isikud.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab valla kodulehelt: https://www.laanenigula.ee/et/hajaasustuse-programm.

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 17.02.2020.a ja esitamise viimane tähtpäev on 17.04.2020.a.

Dokumendid võta siit:

Toetuse kasutamise aruanne võta siit

Rohkem infot hajaasutuse programmi kohta loe siit

Lisainfo Lääne-Nigula vallas:

Olev Peetris
Teede- ja kommunaalnõunik
Telefon 4720304; mobiil 5049561
e-post olev.peetris@laanenigula.ee

 

.......................................................................................................................................

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2019

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2019. aastal - nimekiri

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 11. märtsist 2019

Alates 11.03.2019 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2019, millele nad toetust taotlevad.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2019. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega isikud.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab siit:

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 11.03.2019.a ja esitamise viimane tähtpäev on 13.05.2019.a.

Lisainfo Lääne-Nigula vallas:

Olev Peetris
Teede- ja kommunaalnõunik
Telefon 4720304; mobiil 5049561, e-post olev.peetris@laanenigula.ee

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2018

Hajaasustuse pogrammist toetuse saajate rahastamine 2018. aastal - nimekirja vaata siit