Teed

16.03.21

 

Noarootsi osavallas teostavad talvist teehooldust järgmised teenusepakkujad:

Piirkond 

Teenuse osutaja                

Kontakttelefon

Pürksi, Sutlepa, Riguldi

OÜ Warren Safety

5190 1421

Nõmmküla

FIE Paul Pigul      

5690 0750

 

Teehoiukava 2021-2023