Spordiürituse korraldamise toetuse taotluse vorm

31.08.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Taotleda saavad seltsingud, mittetulundusühingud, maakondlik spordiliit ja spordiala liidud erinevate vallas toimuvate spordi- ja liikumisharrastuse ürituste ning võistluste korraldamiseks, nt erinevad rahvaspordiüritused, matkad, tervisepäevad, võistlused, valla meistri- ja karikavõistlused jms.

Kestvus:

Toetust saab taotleda vähemalt kaks korda kalendriaastas: kevadvoorus ja sügisvoorus. Taotlusvoorude tähtajad määrab Lääne-Nigula Vallavalitsus.

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise kord

Vastutaja:

Varje Paaliste, varje.paaliste@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest. 

 

 

 

 

 

Toimetaja: HELGI LAUG