E-vorm

Spordiürituse korraldamise toetuse taotlus

Toetust on õigustatud taotlema seltsing, mittetulundusühing, spordiklubi, maakondlik spordiliit ja spordialaliit, mis vastab alljärgnevatele tingimustele: 1) taotleja põhikirjaline või seltsingulepingus sätestatud tegevusala on spordi arendamine; 2) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja valla ees, sh varasemate taotluste aruannete tähtaegne esitamine ja teabe avaldamise kohustuste täitmine.

1. Taotleja esindusõiguslik isik

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Taotleja pangarekvisiidid

Palun sisesta korrektne arvelduskonto number! Kontonumbri formaadi näide: EE722200001112345678.
See väli on kohustuslik.

4. Ürituse/võistlused andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Ürituse/võistluse planeeritud eelarve ja rahastajad

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

6. Taotluse saatmine ja kinnitused

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.