9.02.23

SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

Sotsiaaltransporditeenus on ravi- või ametiasutuse külastamiseks osutatav teenus, sealjuures vajadusel ka kliendi saatmine. Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud isikutele, kes funktsioonihäirest või muu sotsiaalsest olukorrast tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot või kellel ei ole seda iseseisvalt võimalik korraldada. Teenuse saamiseks tuleb soovijal ühendust võtta piirkondliku sotsiaaltöö spetsialistiga vähemalt 5 tööpäeva enne sõidu toimumist. Sotsiaaltöö spetsialist hindab, kas klient on õigustatud teenust saama ning annab kliendile tagasisidet, kas soovitud ajal on võimalik valla poolt transporti korraldada. 

Alates 01.03.2023 on sotsiaaltransporditeenuse hinnaks Lääne maakonnas 0,20 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 15 eurot sõidu kohta. Sotsiaaltransporditeenuse hinnaks väljaspool maakonda on 0,20 eurot kilomeetri kohta. Teenuse kasutamisel mitme inimese poolt korraga tasub iga teenuse kasutaja enda eest eraldi. Teenuse kasutaja tasub vajadusel ka parkimise eest vastavalt parkla haldaja hinnakirjale. 

Isikutel, kellel on majanduslikust olukorrast tulenevalt raskusi teenuse eest tasu maksmisel, on võimalus teha vallavalitsusele avaldus tasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks. 

Piirkondlike sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid on leitavad siit.