11.06.21

 

SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

 

Sotsiaaltransporditeenus on ravi- või ametiasutuse külastamiseks osutatav teenus, sealjuures vajadusel ka kliendi saatmine. Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud isikutele, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot või kellel ei ole seda iseseisvalt võimalik korraldada. Teenuse vajadusest tuleb teavitada vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikku (teeninduspiirkonnas olevat sotsiaaltöötajat) üldjuhul vähemalt 5 päeva enne teenuse kasutamist. Sotsiaalvaldkonna ametnik vaatab esitatud taotluse läbi, kas isik on õigustatud teenust saama ja kas vallavalitsusel on võimalik soovitud ajal teenust osutada. Teenus on kliendile tasuline ning makstav tasu on teenuse osutamisega seotud kulude kompenseerimiseks.

 Kõige rohkem kasutatakse sotsiaaltransporti arsti juures käimiseks nii Haapsalus kui Tallinnas. Väga mugav inimese jaoks on olnud see praktika, kus helistatakse otse autojuhile, ja lepitakse kokku sobiv aeg ning võimalus. Tänaseks on kujunenud olukord, kus me ei ole ajaliselt võimelised korraldama sotsiaaltransporti nii, et kõik sooviavaldused saaks rahuldatud ja sageli inimesed enam ise muid liikumisvõimalusi ei otsigi. Sotsiaaltransporditeenuse kord sätestab, et soovija esitab oma taotluse (kas kirjalikult või telefoni teel) sotsiaaltöötajale ette vähemalt 5 tööpäeva enne soovitava teenuse kasutamist. Seejärel kooskõlastavad sotsiaaltöötajad võimaluse transporditeenuse osutajaga ja antakse tagasiside, kas soovitud ajal on võimalik transporti valla poolt korraldada.

Edaspidi palume sotsiaaltransporditeenuse kasutamise korral aegsasti helistada sotsiaaltöötajatele, et oma vajadus teada anda. Jääme lootma Teie heatahtlikule suhtumisele ning proovime leida mõistlikke lahendusi kõikide osapoolte jaoks.

__________________________________________________________________________________________________

Sotsiaaltranspordist Lääne-Nigula vallas

Alates 01.01.2019 kehtib üle Lääne-Nigula valla üks sotsiaaltranspordi hind 0,15 eurot kilomeeter. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada inimestel, kellel puue, liikumispiirang takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada avalikke teenuseid. Isikutel, kellel on majanduslikust olukorrast tulenevalt raskusi tasu maksmisel, on võimalus teha vallavalitsusele avaldus tasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

Sotsiaaltranspordi vajadusest palume aegsasti ette teatada ainult läbi järgnevate kontaktide:

Nõva ja Noarootsi piirkonnas Maire Koppelmaa,

telefon: 518 7159, e-post: maire.koppelmaa@laanenigula.ee,

Kullamaa ja Martna piirkonnas Heidy Koch,

telefon: 472 4765, 5620 4344, e-post: heidy.koch@laanenigula.ee,

Martna piirkonnas Riina Randmaa,

telefon: 472 5044, 5344 7140, e-post: riina.randmaa@laanenigula.ee,

Taebla ja Palivere piirkonnas Maarika Maripuu,

telefon: 472 0306, 526 8113, e-post: maarika.maripuu@laanenigula.ee,

Risti piirkonnas Kaia Laas,

telefon: 5341 6266, e-post: kaia.laas@laanenigula.ee,

Oru piirkonnas Varje Paaliste,

telefon: 472 4653, 5646 9191, e-post: varje.paaliste@laanenigula.ee.