25.10.22

Lääne-Nigula valla sadamad

 Kogu info sadamate kohta www.sadamaregister.ee

 

DIRHAMI SADAM

 

Dirhami sadam on registreeritud sadamaregistris (sadamakood EE DIR).

http://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/151 

Dirhami sadama maa-ala: pindala 4,4 ha, Dirhami küla / Derhamn, Dirhami sadam katastriüksus 52001:001:4070, kinnistusregistriosanumber 1118532.

Sadama omanik on Mellson Grupp OÜ.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 13.03.2001 määrusega nr 94. Akvatooriumi pindala 61 600 m2.

Dirhami sadam on Eesti ja Läänemere loodesadam. Suvel on Dirhami atraktiivne jahisadam ja talvel tegus kala- ja kaubasadam. Asukoht on soodne igast suunast saabuvate merekülaliste jaoks. Sissesõit on lühike ja lihtne mööda Dirhami liitsihti, võib olla raskendatud vaid tugeva põhja- ja kirdetuule korral. Sadam on aastaringselt jäävaba ja tormi eest hästi kaitstud. Põhikai pikkus on 330m ja ujuvkai 50m pikk. Igapäevaselt on külastajatele kasutada elementaarsed hügieeniteenused, kütusetankla, joogivesi, elekter, jäätmete kogumine, paatide hoiustamine aga ka erinevad võimalused mõnusalt aega veeta.

www.dirhami.ee/sadam/

 

HARA SADAM

 

Ajavahemikul juuli-september 2017 toimusid Hara sadama rekonstrueerimistööd. Tellija oli Noarootsi Vallavalitsus ja töövõtja Bauest OÜ. Hara sadama rekonstrueerimistööde teostamiseks saadi toetust Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" programmist.

Hara sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE HRA).

http://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/2259

Hara sadama maa-ala: pindala 0,93 ha, Hara küla / Harga, Hara sadam katastriüksus 52001:003:0083 ja Muuli 52001:003:0084, kinnistusregistriosanumber 2290632

Sadama omanik on Lääne-Nigula vald.

 

osmussaare SADAM

 

Osmussaare sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE OSM).

http://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/2456

Osmussaare sadama maa-ala: pindala 1,12 ha, Osmussaare küla / Odensholm, Ranna katastriüksus 52001:001:0843, kinnistusregistriosanumber 2648332 ja Teabepunkti katastriüksus 52001:001:0844, kinnistusregistriosanumber 2648232.

Sadama omanik on Lääne-Nigula vald.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246.

Sadamas asub salvkaev (vett ei soovitata juua) ja välitualett. Kuna tegemist saarega, siis palume prügi saarele mitte jätta. Tasulisi teenuseid sadamas ei osutata. Sadamahoones asuvad esmased tulekustutus- ja reostustõrjevahendid (tonnine paak kokku kogutud reostuse hoidmiseks, ämbrid, kilekotid, labidad). Sadamasse sissesõidutee on navigatsiooniperioodil Veeteede Ameti poolt nõuetekohaselt toodritega tähistatud.

Sadamas asub sildumiseks hooajaline ujuvkai pikkusega 24 m.

Sadam on mõeldud ujuvvahenditele maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 8 m, laius 2,5 m ja süvis 0,9 m.

Lisainfo: saarevaht Rita Koppel, telefon +372 5665 5777

 

ÖSTERBY SADAM

 

Österby sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE OST).

http://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/405

Österby sadama maa-ala: pindala 1,54 ha, Österby küla, Österby sadam katastriüksus 52001:005:0108, kinnistusregistriosanumber 2056232.

Sadama omanik on Lääne-Nigula vald.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246:.

Insenertehnilistest võrkudest olemas joogivesi, elekter. Sadamas olemas välitualett ja olmejäätmete tarbeks prügikast. Sadama navigatsiooniperiood on 1. aprillist 1. novembrini. Navigatsioonimärkidest on olemas Österby sadama loodemuuli tulepaak (punane metallsilinder) ja Österby sadama kagumuuli tulepaak (roheline metallsilinder).

Sadamakaid:

Kai nr 1 – statsionaarne kai pikkusega 45 m, sügavus kai ääres 2 m

Kai nr 2 – ujuvkai pikkusega 42 m, sügavus kai ääres 2 m

Kai nr 3 – statsionaarne kai pikkusega 48 m, sügavus kai ääres 2 m

Sadam võtab vastu veesõidukeid maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 12,0 m, laius 4,0 m ja süvis 0,8 m.

 

nõva SADAM

 

Nõva sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE NVA).

https://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/2152

Nõva sadama maa-ala: pindala 1,33 ha, Rannaküla, Sadama katastriüksus 53101:001:0547, kinnistusregistrinumber 6435450.

Sadama omanik on Lääne-Nigula vald.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 20.05.2003 korraldusega nr 306.

Nõva sadama piirkonnale kehtestati detailplaneering 17.juuni 2016 otsusega nr 8.

Planeeringu koostajaks AS Kobras. Täpsemat infot detailplaneeringu kohta leiate siit.