Österby sadam

6.04.20

Noarootsi Osavallavalitsuse korraldusega 17.03.2020 nr 2-6.1/20-34 on seoses eriolukorraga keelatud kalapüük Österby sadama territooriumil alates 20. märtsist kuni 1. maini 2020. a 

Österby sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE OST).

Österby sadamakapten: Ove Riisik, telefon: 5695 4769

Sadamaregister

Österby sadama maa-ala: pindala 1,54 ha, Österby küla, Österby sadam katastriüksus 52001:005:0108, kinnistusregistriosanumber 2056232. Sadama omanik on Lääne-Nigula vald. 

 

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246:

                  B (laius)                    L (pikkus)

                58o 58l 33,66"N       23o 31l 15,15"E  

                58o 58l 31,62"N       23o 31l 11,13"E

                58o 58l 20,94"N       23o 31l 06,27"E 

                58o 58l 20,92"N       23o 31l 00,01"E

                58o 58l 31,58"N       23o 30l 59,86"E

                58o 58l 35,46"N       23o 31l 09,27"E

Akvatooriumi pindala 62 000 m2. Insenertehnilistest võrkudest olemas joogivesi, elekter. Sadamas olemas välitualett ja olmejäätmete tarbeks prügikast.Sadama navigatsiooniperiood on 1. aprillist 1. novembrini. Navigatsioonimärkidest on olemas Österby sadama loodemuuli tulepaak (punane metallsilinder) ja Österby sadama kagumuuli tulepaak (roheline metallsilinder).

Sadamakaid:

Kai nr 1 – statsionaarne kai pikkusega 45 m, sügavus kai ääres 2 m

Kai nr 2 – ujuvkai pikkusega 42 m, sügavus kai ääres 2 m

Kai nr 3 – statsionaarne kai pikkusega 48 m, sügavus kai ääres 2 m

Sadam võtab vastu veesõidukeid maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 12,0 m, laius 4,0 m ja süvis 0,8 m.