Österby sadam

5.06.23

 

Österby sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE OST).

Sadamaregister

Österby sadama maa-ala: pindala 1,54 ha, Österby küla, Österby sadam katastriüksus 52001:005:0108, kinnistusregistriosanumber 2056232. Sadama omanik on Lääne-Nigula vald. 

Österby sadamat ja sadamahoonet opereerib: Kehakinnitus OÜ, e-post: sadam@osterbyresto.ee tel +372 5564 1643 

Kaikoha tasuhooaeg (01.04-01.11) 200 eur, üks kuu 70 eur, üks päev 20 eur (kuni 3 tundi tasuta). Lääne-Nigula valla elanikeregistris olevale paadiomanikule hooaeg 80 eur, üks kuu 40 eur. Slipi kasutamine (sisse/välja) 5 eur.

Karavanikoht 20 eur/öö (hinnas elekter, vesi).

Hinnakiri on kehtestatud Lääne-Nigula Vallavalitsuse korraldusega 22.03.2022 nr 2-3/22-163

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246:

                  B (laius)                    L (pikkus)

                58o 58l 33,66"N       23o 31l 15,15"E  

                58o 58l 31,62"N       23o 31l 11,13"E

                58o 58l 20,94"N       23o 31l 06,27"E 

                58o 58l 20,92"N       23o 31l 00,01"E

                58o 58l 31,58"N       23o 30l 59,86"E

                58o 58l 35,46"N       23o 31l 09,27"E

Akvatooriumi pindala 62 000 m2. Insenertehnilistest võrkudest olemas joogivesi, elekter. Sadamas olemas välitualett ja olmejäätmete tarbeks prügikast.Sadama navigatsiooniperiood on 1. aprillist 1. novembrini. Navigatsioonimärkidest on olemas Österby sadama loodemuuli tulepaak (punane metallsilinder) ja Österby sadama kagumuuli tulepaak (roheline metallsilinder).

Sadamakaid:

Kai nr 1 – statsionaarne kai pikkusega 45 m, sügavus kai ääres 2 m

Kai nr 2 – ujuvkai pikkusega 42 m, sügavus kai ääres 2 m

Kai nr 3 – statsionaarne kai pikkusega 48 m, sügavus kai ääres 2 m

Sadam võtab vastu veesõidukeid maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 12,0 m, laius 4,0 m ja süvis 0,8 m.

Reostustõrjeplaan