Nõva looduskaitseala

15.06.18

Kaitseala maa-ala asub Noarootsi ja Nõva osavaldades.
Kaitseala on loodud Loode-Eesti omapäraste rannamaastike ja taimekoosluste kaitseks.

Nõva looduskaitseala kaitse-eeskiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 26.10.2017 määrusega nr 152.