Noortevolikogu

9.09.19

 

Kandideeri noortevolikogusse!

Kaie Talving

haridusnõunik

 

Hea Lääne-Nigula valla noor, kandideeri noortevolikogusse! Tänavu sügisel alustab esmakordselt tööd Lääne-Nigula valla Noortevolikogu. Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu (vabatahtlik ühendus) mis esindab vallas Lääne-Nigula valla noorte huve. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, kogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. Noortevolikogus saab olema 15 liiget, kes valitakse noortevolikogusse 2 aastaks.

Sa sobid noortevolikogusse kandideerima kui oled 13-26-aastane ning vastad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:

  • sinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald;
  • sa oled õpilane Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis.

Noortevolikogu valimised toimuvad 7.-13. oktoobrini 2019.

Valimised viiakse läbi kahel viisil:

  • kõikide Lääne-Nigula vallas asuvate üldhariduskoolide õpilasesindused valivad oma kooli õpilaste hulgast noortevolikogusse oma esindaja (Kullamaa Keskkooli õpilasesindus valib 2 esindajat – ühe põhikooli- ja teise gümnaasiumiastmest);
  • elektroonilise hääletuse kaudu, kus kandidaadil tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri vähemalt 14 päeva enne valimiste alguskuupäeva, s.o hiljemalt 22. septembril 2019.

Elektroonilise hääletuse korraldab vallavalitsus, hääletamine toimub keskkonnas „VOLIS". Noortevolikogu valimiste tulemused ja noortevolikogu koosseisu kinnitab vallavolikogu.

Tule tee ajalugu, kandideeri esimesse Lääne-Nigula valla Noortevolikogusse!

 

Kandideerimisavaldus

Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus