Lääne-Nigula Noortevolikogu 

  • Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Lääne-Nigula valla noorte huve.
  • Noortevolikogu eesmärgiks on arutada Lääne-Nigula valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid volikogule ja vallavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.
  • Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks. 
  • Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald või kui valitav isik on õpilane Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis.
  • Noortevolikogus on 7 kuni 15 liiget, kes on valitud õpilasesinduste poolt või salajasel elektroonilisel hääletusel esitatud kandidaatide hulgast. 

 

Lääne-Nigula Noortevolikogu protokollid

Noortevolikogu protokoll 18.10.2022

Noortevolikogu protokoll 04.04.2023

Noortevolikogu protokoll 09.05.2023

 

Lääne-Nigula Noortevolikogu valimised 2021. a

 

Noortevolikogu liikmed
e-post: noortevolikogu@laanenigula.ee
Nr Kool Liige
1. Kullamaa Keskkool Jane-Liis Koppel
2. Martna Põhikool Aileen Kuntsel
3. Noarootsi Kool Rihhard Adamson
4. Oru Kool Reti Randoja
5. Palivere Põhikool Helen Carmel Boyers
6. Risti Põhikool Martin Sinisaar
7. Taebla Kool Oskar Looring