6.04.20

Koolieelsed lasteasutused

Lääne-Nigula vallas on 8 lasteaeda- neist 6 on iseseisvad asutused ja kaks lasteaeda tegutsevad ühendatud lasteaed-põhikoolina. Lasteaiatoit on valla lasteaedades käivatele Lääne-Nigula lastele tasuta.


Lasteaeda vastuvõtmise taotlus võta siit   DPF     DOC 

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Lääne-Nigula valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

 

Andmed on seisuga 31.03.2020 ja pärinevad Eesti Hariduse Infosüsteemist. Andmeid uuendatakse kvartaalselt.