25.06.19

Koolieelsed lasteasutused

Lääne-Nigula vallas on 8 lasteaeda- neist 6 on iseseisvad asutused ja kaks lasteaeda tegutsevad ühendatud lasteaed-põhikoolina. Lasteaiatoit on valla lasteaedades käivatele Lääne-Nigula lastele tasuta.


Sulgeda Lääne-Nigula valla lasteaiad ajutiselt, 2019. a. suviseks puhkuseperioodiks järgmiselt:
Kullamaa Lasteaed, ajavahemikul 22.07.-18.08.2019;
Linnamäe Lasteaed, ajavahemikul 22.07.-18.08.2019;
Martna Lasteaed, ajavahemikul 25.06.-21.07.2019;
Noarootsi Kooli lasteaiaosa, ajavahemikul 01.07.-31.07.2019;
Nõva Kooli lasteaiaosa, ajavahemikul 15.07.-26.08.2019;
Palivere Lasteaed Piibeleht, ajavahemikul 22.07.-18.08.2019;
Risti Lasteaed, ajavahemikul 25.06.-21.07.2019;
Taebla Lasteaed, ajavahemikul 25.06.-21.07.2019.

 

Lasteaeda vastuvõtmise taotlus võta siit   DPF     DOC 

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Lääne-Nigula valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord