Taebla  Lasteaed

Lasteaia tn 11, Taebla, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond
Reg  nr  75011317


Direktor Vilja Raamat telefon 47 96 530
Rühmad telefon 47 96 346
E-mail taebla.lasteaed(ät)laanenigula.ee

 

Taebla Lasteaia põhimäärus

Taebla Lasteaia arengukava 2011-2013   

Taebla Lasteaia kodukord

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord     

TAOTLUSE  VORM

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

 

Palivere Lasteaed  piibeleht

Raba tn 2, Palivere, Lääne-Nigula vald, 90802 Lääne maakond

Reg  nr  75011323

Direktor Kerda Ledis
Telefon 47 24 206

Telefon 47 24 205
e-mail:  palivere.lasteaed(ät)laanenigula.ee

Palivere Lasteaia põhimäärus

Palivere Lasteaia arengukava 2013 - 2015  

Palivere Lasteaia kodukord

Palivere Lasteaia BLOGI   

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord        

TAOTLUSE VORM

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

 

Linnamäe  Lasteaed

Kooli tee 10, Linnamäe, Lääne-Nigula vald, 91001 Lääne maakond
Reg kood 75011731
 
Direktor  Marika Prik
Telefon 47 95 425
E-post: linnamae.lasteaed(ät)laanenigula.ee
 
 
 
 

Linnamäe Lasteaia nimekirjas on 2017/2018 õppeaastal kokku 53 last. Kõige uuemas 1,5-3 aastaste Mesimummide rühmas 15 last, 4-5 aastaste Lepatriinude rühmas 19 last ning 6-7 aastaste Liblikate rühmas 19 last.

Maja on sisustatud kaasaegse inventariga, piisavalt on mängu- ja õppevahendeid, interjöör on koduselt hubane. Laste päralt on igapäevaselt 11 töötajat, tugisüsteemina rakendatud majas logopeed, kõik rühmaõpetajad on nõutava pedagoogilise haridusega. Õppekavas on põhirõhk loodus- ja keskkonnahoiul; osaleme projektides "Avastustee", "Ökokratt", "Aiatuulik" ja "Kiusamisest vaba lasteaed". Õpime palju õues, mis on tervise edenduse aluseks. Õueala on kaetud erinevate vahenditega, samas on ruumi vabalt liikuda ja tegevusi läbi viia. Toetame igati lapse individuaalsust; kehalist, vaimset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut. Oleme avatud uuendustele ning koostööle lapsevanematega. Suveperioodil 2016 mahamärgitud liiklusväljak avardab meie võimalusi vahvaid ja arendavaid liiklustegevusi läbi viia.

 

 

 

Risti Lasteaed

Tallinna mnt 6, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901 Lääne maakond

Reg nr 75012268

Direktor  Aili Randalu                                                                

Telefon 473 5059, 5349 5954                                            

E-post:  risti.lasteaed(ät)laanenigula.ee
Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00-18.30     
Lasteaias on 3 liitrühma.

Risti Lasteaia õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Risti Lasteaia põhimäärus

Risti Lasteaia arengukava   

Risti Lasteaia kodukord

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord      

TAOTLUSE VORM

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine