3.11.22

Koolieelsed lasteasutused

Lääne-Nigula vallas on 8 lasteaeda- neist 6 on iseseisvad asutused ja kaks lasteaeda tegutsevad ühendatud lasteaed-põhikoolina. Lasteaiatoit on valla lasteaedades käivatele Lääne-Nigula lastele tasuta.

 

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise tingimused ja kord

Lääne-Nigula valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlus DOC

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Lääne-Nigula valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

 


Lääne-Nigula võtab kasutusele ARNO

ARNO e-keskkond on haridusteenuste haldamise süsteem, mille kaudu saavad lapsevanemad esitada lasteaia koha taotlusi. 

Taotlusi saab edaspidi esitada aadressil https://piksel.ee/arno/laanenigula, mille kasutajaks saab iga lapsevanem ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingiga registreerida. Kõik isikuandmed on kaitstud, igale lapsevanemale kuvatakse vaid tema lapse info. Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema taotluse alusel ja avalduse esitamise ajalises järjestuses. Lapsevanem saab meili teel haridusosakonnalt teavituse koha saamise kohta, mis saadetakse samuti ARNO kaudu.

Lapsevanem saab ARNOS vajadusel taotlust ja kontaktandmeid jooksvalt muuta. Kõik lapsevanemad, kes on avalduse lasteaeda juba esitanud, seda uuesti tegema ei pea.

Lasteaiast lahkumise avaldused esitatakse samuti ARNO kaudu.

Küsimuste tekkimisel on abiks lasteaia direktorid ja valla haridusspetsialist Piia Palge-Lepik, tel 53413660, piia.palge-lepik@laanenigula.ee