15.11.23

Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030 muutmine

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 16.03.2023 Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030 muutmise. Arengukava vaadatakse läbi igal aastal.

Kehtiv arengukava on leitav siit: Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030. Ettepanekuid arengukava muutmiseks või täiendamiseks on võimalik esitada kõigil huvilistel.

Muudatusettepanekud palun saata koos põhjendustega 31. maini k.a.

 

Ettepanekute põhjal koostab vallavalitsus arengukava muutmise eelnõu vallavolikogu augustikuu istungile.

Ootame Teie ettepanekuid! Küsimustele vastab ja kommentaare ootab valla arendusspetsialist Jaanus Tärnov, e-mail: jaanus.tarnov@laanenigula.ee.

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030 

Arengukava võeti vastu Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022. a määrusega nr 12. 

Arengukava kehtis kuni Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030 kehtestamiseni 20.10.2023 määrusega nr 18.

VALLA MISSIOON

Lääne-Nigula valla missioon on luua elanikele parim arengu- ja elukeskkond, säilitada valla erinevate piirkondade kultuuripärand ja traditsioonid, olla tõhus partner ja arengumootor ettevõtlusele ning läbi võrgustikupõhise lähenemise ja kogukondade koostöö kindlustada valla haldussuutlikkus ja tagada avalikud teenused.

 

VALLA VISIOON

Lääne-Nigula vald on head elu- ja töökeskkonda pakkuv ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidvad ja väärtustatud kogukonnad, rikkalik kultuuri- ja looduspärand ning paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad puhke- ja tootmisalad ning ettevõtted.

 

VALLA TUNNUSLAUSE

Tule meile, päriselt!

 

EESMÄRGID

E1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond, luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks.

E2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus.

E3. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud.

E4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine.

 

Arengukavaga paralleelselt on koostatud Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia.

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2023-2026

Eelarvestrateegia võeti vastu Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022. a määrusega nr 13.

Määrus jõustus 1. jaanuaril 2023. aastal.