4.06.24

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 21.03.2024 Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2024 muutmise. Arengukava vaadatakse läbi igal aastal.

Kehtiv arengukava on leitav siit

Ettepanekuid arengukava muutmiseks või täiendamiseks on võimalik esitada kõigil huvilistel.

 

Muudatusettepanekud palun saata koos põhjendustega 31. maini k.a.

Ettepanekute põhjal koostab vallavalitsus arengukava muutmise eelnõu vallavolikogu augustikuu istungile.

 

Ootame Teie ettepanekuid! Küsimustele vastab ja kommentaare ootab valla arendusspetsialist Jaanus Tärnov, e-mail: jaanus.tarnov@laanenigula.ee.

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2025-2028 algatamine

Muudatusettepanekud palume saata koos põhjendustega 31. maini k.a..

Valla sõltuvad üksused ja valitseva mõju all olevad ühingud esitavad oma eelarvestrateegia vallavalitsusele hiljemalt 31. augustiks seaduses sätestatud kohustusliku infoga ja etteantud vormil.

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.märtsi 2024 ostus nr 23 "Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030 muutmine ja eelarvestrateegia 2025-2028 algatamine".

 

Ootame Teie ettepanekuid! Küsimustele vastab ja kommentaare ootab valla finantsjuht Merilin Saska, e-mail: merilin.saska@laanenigula.ee.

_ _ _ _ _

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 16.03.2023 Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030 muutmiseArengukava kehtis kuni Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030 kehtestamiseni 20.10.2023 määrusega nr 18Arengukava vaadatakse läbi igal aastal.

Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030 eelnõu avalikustamine

Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030 avalikustamine toimus 18.08-31.08.2023. Arengukavaga oli võimalik tutvuda elektrooniliselt või paberkandjal Lääne-Nigula valla arendusosakonnas aadressil Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald.

Küsimused ja ettepanekud paluti esitada hiljemalt 04. septembriks k.a e-posti aadressil jaanus.tarnov@laanenigula.ee või paberkandjal valla arendusosakonnas eelpooltoodud aadressil.

Tutvu arengukavaga siin:

Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030