9.02.24

Kullamaa veevõtukoht

Projekti täisnimetus: Kullamaa külas ettevõtluskeskkonna parandamine tuletõrjevee veevõtukoha loomisega

Meede: LEADER projektitoetus

Strateegia meede: nr 4 „COVID-19 kriisi mõjude leevendamine"

Kohalik tegevusgrupp: Kodukant Läänemaa MTÜ

Projekti eelarve: 57 621,60 eurot, millest LEADER projektitoetus:  14 995,21 eurot

Projekti eesmärk: toetada Lääne-Nigula vallas Kullamaa külas tegutsevaid ettevõtteid turvalisustaseme tõstmisel läbi tuletõrjevee veevõtukoha loomise.