16.07.19

 

Investeeringutoetused

19.06.2018 korraldusega nr 2-3/18-357 eraldatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetused:

 1. MTÜ Taebla kultuuri- ja spordiklubi Kehale ja Vaimule MTÜ-le 1414 eurot Taebla kultuurikeskusese kinosaali heli- ja valgustehnika projekti omaosaluseks;
 2. Palivere Aleviselts MTÜ-le 545 eurot Palivere mänguväljaku korrastamiseks ja uute atraktsioonide soetamiseks;
 3. Oru Spordiklubi MTÜ-le 1000 eurot Linnamäe terviseraja parendamiseks (raadamine, freesimine, hakkepuidu vedamine terviserajale);
 4. Risti Huvi MTÜ-le R5000 eurot LEADER projekti MTÜ Risti käsitöömaja renoveerimise omaosaluseks;
 5. Harga MTÜ-le 5000 eurot Hara sadama arendusprojekti raames telgi ja grill- suitsuahju soetamiseks;
 6. Spordiklubi Martna MTÜ-le 1000 eurot Martna välijõusaali seadmete soetamiseks.

23.10.2018 korraldusega nr 2-3/18-601 eraldatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetused:

 1. Oru Spordiklubi MTÜ - 2000 eurot;
 2. Noarootsi Loometare MTÜ-le 990 eurot tõukerataste soetamiseks;
 3. Tervem Noarootsi MTÜ-le 2069 eurot õmblusmasinate soetamiseks ning LEADER projekti omafinantseering käsitööruumide kordaseadmiseks;
 4. EELK Nõva Püha Olevi Kogudusele 2000 eurot LEADER projekti omafinantseering Nõva kiriku renoveerimiseks;
 5. Suitsusauna Selts Suss MTÜ-le (Seljaküla) 1622 eurot suitsusauna vundamendi ehitamiseks;
 6. Piirsalu Küla Selts MTÜ-le 500 eurot Piirsalu rahvamajja projektori, ekraani ja muude tarvikute soetamiseks;
 7. Võntküla külaselts MTÜ-le 500 eurot Võntküla külaplatsile abihoone ehitamisega seonduvate kulude osaline katmiseks.

19.03.2019 korraldusega nr 2-4/19-136 eraldatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetused:

 1. Noarootsi Loometare MTÜ-le 301 eurot triikimissüsteemi soetamiseks tekstiilkäsitöö klassi;
 2. Suitsusauna Selts Suss MTÜ-le (Seljaküla) 5603,24 eurot suitsusauna vundamendi ehitamiseks ja LEADER projekti omaosaluseks;
 3. Spordiklubi Martna MTÜ-le 1000 eurot PVC-katte paigaldamiseks Martna kaarhalli soojustamiseks;
 4. Rõude Külaselts MTÜ-le 2493,41 eurot Rõude külamaja akende vahetuseks;
 5. Risti Huvi MTÜ-le 3900 eurot LEADER projekti omafinantseering käsitöömaja sisekliima parandamiseks ja energiatõhususe tõstmiseks;
 6. Priitahtlikud Pritsumehed MTÜ-le 932,50 eurot Palivere pritsikuuri remondiks;
 7. Semmi Kodu MTÜ-le 319,20 eurot Pürksi küla mänguväljaku tarvis.

 

Lääne- Nigula Vallavolikogu 16.05.2019 a otsusega nr 29 eraldati toetust Sihtasutusele Eesti Teatri Festival 9000 euro ulatuses PRIA poolt rahastatud projekti Saueaugu teatritalu rekonstrueerimise II etapp omaosaluse osaline katmiseks.