30.03.20

 

Lääne-Nigula aukodanikud (vapimärgid)

 

2020

1. Hedvig Kokk- elutöö eest Nõva kandi haridus- ja kultuurielu kujundamisel.

2. Juhan Lukk - pikaajaliselt spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnas osutatud väljapaistvate teenete eest.

2019

1. Saamo Heldema - muinsuskaitse- ja koduloovaldkonnas osutatud teenete eest

2. Ülo Loorens - pikaajalise Oru piirkonna elukeskkonna arengu kujundamise eest

3. Vaike Liiv - elutöö eest Risti piirkonna kultuurielu kujundamisel

2018

1. Leevi Reinaru- pikaajaliselt kogukonnale  pühendatud  koostöö  eest  vaimuliku teejuhi ja hingehoidjana

2. Jaak Mullo- olulise tööandjana ettevõtluse ja majanduselu arendamise eest Lääne-Nigula vallas

3. Vladimir Belovas- aastakümneid antud  panuse eest Noarootsi piirkonna ning  hariduselu  arendamisel