4.04.24

Lääne-Nigula aukodanikud (vapimärgid)

2024

Mati Kallemets- väljapaistvate teenete eest Palivere Turismi- ja Spordikeskuse arendamisel

Margus Kasterpalu- Saueaugu teatritalu ja Läänemaa kultuuririkkuse arendamise eest

Arvo Ninn- pikaajalise tegevuse ja väljapaistvate teenete eest Martna osavalla arendamisel

 

2023

Kaido Sasse - eduka ja tänuväärse töö eest ettevõtluse arendamisel ning kodanikuühenduste tegevuse toetamise ees.

 

2022

1. Helve Tellei- elutöö eest Eesti rahvusliku kultuuripärandi hoidmisel ja edendamisel

2. Loit Lepalaan- elutöö eest Eesti kultuuriloo kujundamisel ja edendamisel

3. Tõnis Peikel- elutöö eest Palivere piirkonna haridus- ja kultuurielu edendamisel

 

2021

1. Viive Ernesaks - Nõva kandi kultuuritegevuse pikaajalise eestvedamise, positiivse maine kujundamise ning Peraküla Teatri loomise ja arendamise eest

2. Aili Nõupuu -  sotsiaalvaldkonnas pühendumise ja hoolivusega tehtud elutöö eest

3. Laine Belovas - Noarootsi gümnaasiumi arendamise, valla hea maine kujundamise ning Eesti Vabariigi haridustöötaja elutööpreemia pälvimise  eest

4. Jaanus Mägi -  pikaajalise tulemusliku töö eest Taebla kooli direktorina, Lääne-Nigula valla ning Läänemaa haridusvaldkonna arendamisel

 

2020

1. Hedvig Kokk- elutöö eest Nõva kandi haridus- ja kultuurielu kujundamisel.

2. Juhan Lukk - pikaajaliselt spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnas osutatud väljapaistvate teenete eest.

 

2019

1. Saamo Heldema - muinsuskaitse- ja koduloovaldkonnas osutatud teenete eest

2. Ülo Loorens - pikaajalise Oru piirkonna elukeskkonna arengu kujundamise eest

3. Vaike Liiv - elutöö eest Risti piirkonna kultuurielu kujundamisel

 

2018

1. Leevi Reinaru- pikaajaliselt kogukonnale  pühendatud  koostöö  eest  vaimuliku teejuhi ja hingehoidjana

2. Jaak Mullo- olulise tööandjana ettevõtluse ja majanduselu arendamise eest Lääne-Nigula vallas

3. Vladimir Belovas- aastakümneid antud  panuse eest Noarootsi piirkonna ning  hariduselu  arendamisel