18.09.18

 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Teenusel olles tagatakse teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused. Ööpäevaringsel hooldusel tagatakse ka majutamine ja toitlustamine.

 

Ööpäevaringset üldhooldusteenust pakuvad Lääne-Nigula vallas:

Oru Hooldekodu

Aadress: Räägu, Linnamäe, Lääne-Nigula vald 91001
Telefon: 472 9459
E-post: oru.hooldekodu@laanenigula.ee

Hoolduskoha maksumuseks 550 eurot ühes kuus,

Põetuskoha maksumuseks 600 eurot ühes kuus.

 

Risti Hooldekodu

Aadress: Eha tn 2, Risti alevik, Lääne-Nigula vald 90901
Telefon:   476 1282,   476 1103
E-post: risti.hooldekodu@laanenigula.ee

Hoolduskoha maksumuseks 625 eurot ühes kuus,

põetuskoha maksumuseks 670 eurot ühes kuus.

 

Kuna hooldekodudesse on teenuse järjekorrad pikad võib uurida vabade kohtade olemasolu ka teiste omavalitsuse territooriumil asuvatest hooldekodudest:

https://www.eesti.ee/est/kontaktid/hoolekanne_1/hooldekodud

Nõva Päevakeskuses (aadress: Apteegi, Nõva küla, Lääne-Nigula vald) osutatakse päevahoiuteenust inimestele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt iseseisvalt toime tulla. Kontakt: sotsiaaltöötaja Maire Koppelmaa, tel. 5187159.