SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

ametijuhend

Tuuli Varik
59194936 

Lastekaitse spetsialist

(Palivere, Risti, Martna, Kullamaa)

 

ametijuhend

Anette Seiton

5292463

Lastekaitse spetsialist

(Taebla, Oru, Noarootsi, Nõva)

 

ametijuhend

Riine Tomingas 53023163

Sotsiaaltöö spetsialist

(Palivere ja Taebla osavald)

ametijuhend

Maarika Maripuu

526 8113

Sotsiaaltöö spetsialist

(Risti ja Oru osavald)

ametijuhend

Epp Nelis

53416266

 

Sotsiaaltöö spetsialist

(Martna ja Kullamaa osavald)

ametijuhend

Heidy Koch

56204344

Sotsiaaltöö spetsialist

(Nõva ja Noarootsi osavald)

ametijuhend

Maire Koppelmaa 518 7159