Oru osavald

Oru osavald pindalaga 198 km2 asub Lääne-Nigula valla keskosas, osavalda läbib Keila – Haapsalu maantee. Oru osavalla moodustavad endise Oru valla 15 küla: Linnamäe,  Auaste, Uugla, Keedika, Seljaküla, Soolu, Ingküla, Niibi, Salajõe, Vedra, Kärbla, Saunja, Oru, Mõisaküla ja Jalukse. Osavalla keskus asub Linnamäel, kus on lasteaed, põhikool, raamatukogu, postipunkt, kohvik, toidupood, tankla ja muud teenused. Piirkonna elanike arv on viimasel kuuel aastal olnud pidevas tõusus. Piirkonna keskmine elanike vanus seisuga 12.01.2021 on 39,86 eluaastat (võrdluseks kogu valla sama näitaja on 44,54), see on Lääne – Nigula valla kõige madalam keskmine vanus. Piirkonna elanike arv 1.07.2002 seisuga on 998 inimest.

 

Oru osavalla vapp

Pikuti kuldse viljakõrrega poolitatud kilbi parem pool on roheline, vasak pool sinine. Vapi keskel ristatuna kaks kuldset viljakõrt. Roheline ja sinine värv sümboliseerivad  osavalla mereäärset asukohta. Viljapeade kimp sümboliseerib valdavalt põllumajanduslikku tegevust piirkonnas. Vapp oli kasutusel Oru valla vapina 3. juunist 1998 kuni 20. oktoobrini 2013.

 

 

Oru osavalla lipp

Oru osavalla lipp on ristkülikukujuline vapilipp. Kangas on vertikaalselt keskelt poolitatud viljakõrrega, vardapoolne väli on roheline, lehvipoolne aga sinine. Lipu keskel on ristatud kolm kollast viljakõrt. Roheline ja sinine värv sümboliseerivad osavalla mereäärset asukohta. Viljapeade kimp sümboliseerib valdavalt põllumajanduslikku tegevust piirkonnas. Lipp oli kasutusel Oru valla lipuna 3. juunist 1998 kuni 20. oktoobrini 2013.

Lipu normaalmõõtmed on 105x165 cm ning laiuse ja pikkuse suhe 7:11.

 

 Vaata siit lähemalt Oru osavalla tegemisi.