Tule meile, päriselt!

Kaunid liivarannad, soomassiivid, ulatuslikud põllumaad, tegusad inimesed – igal paikkonnal oma lugu ja traditsioonid.

Eemal linnakärast ja samas nii ligidal- Tallinn on parajalt kaugel ja maakonnakeskus Haapsalu üsna lähedal .

Igapäevaeluks vajalikud teenused on kodu lähedal – igast valla maismaapunktist jõuab mõnekümne minutiga lähima raamatukogu, lasteaia, kooli ja noortekeskuseni.

Pakume büroopindu kaugtööks. Arenevad tootmisalad ootavad ettevõtlikke inimesi!

Üle Eesti tuntud ettevõtetest asuvad meil Rannarootsi Lihatööstus, Linnamäe Lihatööstus, Roosta Puhkeküla, Mullo Transport, Cipax, Tradex, Dirhami Kalakohvik, Tammejuure Mahetalu ja paljud teised.

Meie valda läbib endisele raudteetammile ehitatud 25-kilomeetrine Turba-Haapsalu tervisetee, mida mööda saab sõita rattaga Turbasse rongi peale ja Haapsallu merd ning kultuuri nautima. Vallas on EuroVelo rattateed ja rannikuala matkatee, Nõvalt algavad mitmed Eestit läbivad matkarajad.

MIDA ELANIK OMA VALLALT OODATA VÕIB?

Haridus

• Meie vallas on kuus lasteaeda ja kaks lasteaed-põhikooli, mille eest lapsevanem tasub ainult lapse osalustasu, lasteaia toit on Lääne-Nigula valla lapsele tasuta.

• Kui samast perest käib lasteaias kaks või enam last, tasub lapsevanem teise lapse eest osalustasu 50% ja ülejäänud lapsed saavad käia lasteaias tasuta.

• Meie vallas on kaks lasteaed-põhikooli (Nõva ja Noarootsi), viis põhikooli (Taebla, Palivere, Risti, Martna ja Oru) ja lisaks munitsipaalgümnaasium Kullamaa Keskkool. Riigigümnaasiumid asuvad Haapsalus (Läänemaa Ühisgümnaasium) ja Noarootsis (Noarootsi Gümnaasium).

• Meie valla koolide juures tegutsevate huviringid on lastele tasuta.

• Meie valla koolide õpilasi sõidutavad kodu ja kooli vahet koolibussid, vajadusel makstakse vanemale transpordikompensatsiooni.

• Meie valla lastel on õppimine väljaspool valda asuvates huvikoolides tasuta, vanem tasub vaid tavapärase omaosaluse. Vallas tegutsevad huvikoolidena Haapsalu Muusikakooli Risti pärimusmuusika filiaal ja Palivere puhkpilli filiaal, samuti FC Nõmme Kalju jalgpalliklubi Risti treeningrühm.

• Meie valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendamise ja arengu toetamiseks maksab vald haridusstipendiumit.

• Valla õpilasi tunnustatakse silmapaistvate haridusalaste saavutuste eest, kui nad lõpetavad põhikooli kiituse või gümnaasiumi medaliga ja saavad olümpiaadil hea tulemuse.

Kultuur ja noorsootöö

• Meie vallas saab raamatukogus käia 11 kohas.

• Noortekeskused asuvad Taeblas, Linnamäel, Paliveres, Ristil, Kullamaal, Martnas, Noarootsis, Sutlepas ja Nigulas.

Sotsiaaltoetused

• Lapse sünnitoetus on 1000 eurot, mis makstakse välja kolmes osas.

• Esimesse klassi mineva lapse toetus on 250 eurot.

• Üldhariduskooli õpilasele või tema vanemale kompenseeritakse vajadusel ühistranspordi või isikliku auto sõidukulud.

• Vallavalitsus maksab ka erinevaid sissetulekust sõltuvaid toetusi, mille eesmärk on aidata perekonnal toime tulla ja katta vähekindlustatud perekonna eest osa hädavajalikke kulusid.

Vallavõim

Taeblas asuvasse Lääne-Nigula vallamajja võid alati helistada telefonil 472 0300 või saata e-kirja aadressil vv@laanenigula.ee.

Palju vajalikku infot ja osavaldade kontaktid leiab kodulehelt www.laanenigula.ee ja Facebookist.

Ametnike kontaktid leiad kodulehelt.